BVB (UPCOM)

Ngân hàng TMCP Bản Việt

14.50 -0.50 (-3.33%)

Cập nhật lúc 09:22:32 18/05

KL: 318,200 CP