BVB (UPCOM)

Ngân hàng TMCP Bản Việt

14.50 -0.50 (-3.33%)

Cập nhật lúc 09:34:42 18/05

KL: 532,300 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh