ACB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

(Asia Commercial Joint Stock Bank)
21.50 +0.50 (+2.38%)

Cập nhật lúc 14:45:13 25/11

KL: 2,830,000 CP

Thông tin doanh nghiệp

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đi vào hoạt động ngày 04 tháng 06 năm 1993. ACB hoạt động trên các lĩnh vực : Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng; Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng; Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng; Kinh doanh ngoại tệ và vàng; Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ; Cung cấp các sản phẩm - dịch vụ hỗ trợ du học với uy tín và chất lượng dịch vụ cao.
Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST: 0301452948
Điện thoại: +84 28 39290999
Fax: +84 28 38399885
Mã doanh nghiệp: 0301452948

ACB - Thống kê các cổ đông lớn

Cổ đông khác (82.22%)

Dragon Financial Holdings Limited (6.92%)

Whistler Investments Limited (4%)

Nguyễn Đức Kiên (3.44%)

Trần Hùng Huy (3.43%)

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh

Trần Hùng Huy (3.43%)

Chủ tịch HĐQT

1978

Nguyễn Thành Long

Phó Chủ tịch HĐQT

1951

Đàm Văn Tuấn

Thành viên HĐQT

1951

Đặng Thu Thủy

Thành viên HĐQT

1955

Huang Yuan Chiang

Thành viên HĐQT độc lập

-

Đinh Thị Hoa

Thành viên HĐQT độc lập

1961

Võ Văn Hiệp

Thành viên HĐQT độc lập

-

Từ Tiến Phát

Tổng Giám đốc

1974

Nguyễn Thị Tuyết Vân

Phó Tổng GĐ

-

Nguyễn Khắc Nguyện

Phó Tổng GĐ

-

Nguyễn Thị Hai

Phó Tổng GĐ

-

Nguyễn Đức Thái Hân

Phó Tổng GĐ

1967

Huỳnh Nghĩa Hiệp

Trưởng BKS

1953

Nguyễn Văn Hòa

Kế toán trưởng

1969

Phùng Thị Tốt

Thành viên BKS

1950

Nguyễn Thị Minh Lan

Thành viên BKS

1965

Hoàng Ngân

Thành viên BKS

1954

Phan Lạc Kim Trinh

Thư ký công ty

-

Bùi Tấn Tài

Phó TGĐ thường trực

1973

Nguyễn Thanh Toại

Công bố thông tin

1953