ACB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

(Asia Commercial Joint Stock Bank)
21.50 +0.50 (+2.38%)

Cập nhật lúc 14:45:13 25/11

KL: 2,830,000 CP

Mức giá (nghìn đồng)

KL (nghìn CP)

Tổng KL khớp ACB 2,830,000
KL MUA chủ động 1,567,900 M
KL BÁN chủ động 740,200 B
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH 521,900
Giao dịch thoả thuận ACB
Cập nhật Cập nhật

Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ

Thời gian Giá Khối lượng Giá trị Giá trị tích luỹ

14:26:35

ACB

19.55

25,000

488,750,000

58,493,735,450

09:33:18

ACB

22.45

83,741

1,879,985,450

58,004,985,450

09:31:07

ACB

22.45

2,500,000

56,125,000,000

56,125,000,000

Thống kê khớp lệnh theo khối lượng ACB
Cập nhật Cập nhật
Nhóm KL Số giao dịch Khối lượng
Tổng GD Mua GD Bán GD KXĐ Tổng CP Mua CP Bán CP KXĐ

<1K

887

60.63%

508

34.72%

374

25.56%

5

0.34%

259,000

9.15%

145,900

5.16%

111,900

3.95%

1,200

0.04%

1K-10K

532

36.36%

369

25.22%

162

11.07%

1

0.07%

1,433,900

50.67%

1,048,200

37.04%

384,700

13.59%

1,000

0.04%

10K-50K

41

2.8%

26

1.78%

15

1.03%

0

0%

567,400

20.05%

373,800

13.21%

193,600

6.84%

0

0%

50K-200K

2

0.14%

0

0%

1

0.07%

1

0.07%

232,800

8.23%

0

0%

50,000

1.77%

182,800

6.46%

>=200K

1

0.07%

0

0%

0

0%

1

0.07%

336,900

11.9%

0

0%

0

0%

336,900

11.9%

Thống kê khớp lệnh ACB
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Thời gian Giá +/- KL M/B

14:45:00

21.5

+0.50

336,900

-

14:29:59

21.45

+0.45

500

M

14:29:58

21.45

+0.45

100

M

14:29:58

21.45

+0.45

100

M

14:29:58

21.45

+0.45

1,000

M

14:29:58

21.45

+0.45

700

M

14:29:58

21.45

+0.45

300

M

14:29:49

21.45

+0.45

10,000

M

14:29:49

21.45

+0.45

100

M

14:29:44

21.45

+0.45

500

M

14:29:30

21.45

+0.45

1,000

M

14:29:27

21.45

+0.45

2,600

M

14:29:23

21.45

+0.45

5,000

M

14:29:12

21.45

+0.45

500

M

14:29:12

21.45

+0.45

300

M

14:29:12

21.45

+0.45

4,200

M

14:29:06

21.4

+0.40

500

B

14:29:01

21.45

+0.45

300

M

14:28:59

21.45

+0.45

5,000

M

14:28:58

21.45

+0.45

500

M

Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch ACB

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL

25/11/2022

21.5

0.5 +2.38%

60.57

2,830,000

24/11/2022

21

0.35 +1.69%

48.27

2,306,700

23/11/2022

20.65

0.3 +1.47%

52.45

2,552,100

22/11/2022

20.35

-0.25 -1.21%

92.2

4,427,400

21/11/2022

20.6

-0.55 -2.60%

47.53

2,279,000

Xem thêm Xem thêm
Giao dịch khối ngoại ACB Giao dịch khối ngoại ACB

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/11/22

21.50

0

0

0

0

0

--

24/11/22

21.00

0

0

0

0

0

--

23/11/22

20.65

0

0

0

0

0

--

22/11/22

20.35

0

0

0

0

0

--

21/11/22

20.60

31

0

+31

0

0

--

Xem thêm Xem thêm