VIC (HOSE)

Tập đoàn VINGROUP - CTCP

140.70 +8.70 (+6.59%)

Cập nhật lúc 14:46:36 13/04

KL: 5,053,200 CP