menu
24hmoney
VIC (HOSE)

Tập đoàn VINGROUP - CTCP

(VINGROUP Joint Stock Company)
57.70 -1.50 (-2.53%)

Cập nhật lúc 14:45:30 30/01

KL: 1,124,500 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS pha loãng
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE