menu
24hmoney
Tín hiệu
SGB (UPCOM)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

(SAI GON BANK FOR INDUSTRY AND TRADE)
12.90 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 11:13:51 04/12

KL: 10,400 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Thu nhập lãi thuần

206.4

-3.7%

240.6

1.4%

223.4

5.3%

211.7

55.8%

214.2

47.6%

237.2

44%

212.2

47.9%

135.9

-5.9%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

614.3

26.6%

627.4

38.9%

596.6

42.1%

530.2

33.9%

485

31.2%

451.7

15.1%

419.8

11.7%

396

1.6%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

407.9

-50.6%

386.9

-80.3%

373.2

-79.8%

318.4

-22.4%

270.8

-20.6%

214.5

5.9%

207.6

10.7%

260.1

-6%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

8.9

-1.9%

9.7

-18.9%

10

13.4%

8.3

24%

9.1

90.2%

12

42.8%

8.8

11.7%

6.7

-40.7%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

15.7

-13.2%

16.3

-8.6%

16.6

12%

16.1

-0.1%

18

86%

17.8

22.6%

14.8

10.2%

16.1

-10.3%

chi phí hoạt động dịch vụ

6.7

24.7%

6.6

-12.6%

6.6

-10%

7.8

17.1%

8.9

-81.9%

5.8

5%

6

-8.2%

9.4

-40.5%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

0.9

-85.8%

6.1

-33.1%

17.2

6.5%

16.2

119.8%

6.3

-57.3%

9.1

-16.9%

16.2

136.9%

7.4

-15%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

9.7

36.2%

9.4

-60.2%

12.9

-72.5%

13

-55.4%

7.1

-52.2%

23.5

-60.1%

47

189.6%

29.1

31.8%

Thu nhập từ hoạt động khác

12.3

7.1%

11.9

-52%

15.2

-68.7%

16.2

-49.9%

11.5

-37.9%

24.7

-61.3%

48.4

152.2%

32.4

50.6%

Chi phí hoạt động khác

2.6

40.2%

2.5

-114.5%

2.2

-56.7%

3.3

0.1%

4.4

-20.7%

1.2

75.4%

1.4

51.8%

3.3

-654.8%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

3.2

N/A

0

-99.5%

4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.5

N/A

N/A

N/A

106.9

8,750%

Chi phí hoạt động

148.9

4.4%

133.7

-27.1%

131

-22%

199.6

6.5%

155.9

-40.7%

105.2

18.9%

107.4

10.3%

213.4

-90.5%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

80.1

-1%

132.1

-26.7%

136.5

-22.8%

49.6

-31.7%

81

17.6%

180.1

58.8%

176.8

223.2%

72.6

-4%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

15.4

25.8%

53.6

48%

31.7

59.4%

48.7

56.9%

20.8

-84.4%

103

-191.6%

78

-2,074%

112.8

14.4%

Tổng lợi nhuận trước thuế

64.7

7.5%

78.5

1.8%

104.9

6.2%

0.9

102.3%

60.2

4.5%

77.2

-1.3%

98.8

68.4%

-40.3

28.4%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

12.3

-1.7%

30.6

8.2%

5.3

-254.3%

0.1

-104.1%

12.1

-121.1%

33.3

-47.4%

1.5

70.6%

1.7

-77.6%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

12.3

-1.7%

30.6

8.2%

5.3

-254.3%

0.1

-104.1%

12.1

-121.1%

33.3

-47.4%

1.5

70.6%

1.7

-77.6%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

52.4

9%

47.9

9.3%

99.6

2.4%

0.8

102.2%

48.1

-7.7%

43.8

-21.1%

97.3

81.5%

-38.5

20.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

479

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại