SGB (UPCOM)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

(SAI GON BANK FOR INDUSTRY AND TRADE)
12.90 +0.10 (+0.78%)

Cập nhật lúc 14:58:28 05/12

KL: 29,000 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS pha loãng
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE