menu
24hmoney
Tín hiệu
PVD (HOSE)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí

(PetroVietNam Drilling and Service Corporation)
20.30 +0.20 (+1.00%)

Cập nhật lúc 14:45:49 31/03

KL: 3,106,300 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên PVD

Giá trần 21.50
Giá TC 20.10
Giá sàn 18.70
NN mua 224,400
Cao nhất 20.40
Trung bình 20.13
Thấp nhất 19.95
NN bán 718,200
Dư mua
Dư bán
6,800 20.3
20.35 101,100
1,600 20.25
20.4 66,000
6,900 20.2
20.45 36,700
15,300
203,800
Thống kê khớp lệnh PVD
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:02

20.3

+0.20

181,100

B

14:29:59

20.3

+0.20

500

M

14:29:53

20.3

+0.20

100

M

14:29:40

20.3

+0.20

2,000

M

14:29:38

20.3

+0.20

1,000

M

14:29:38

20.3

+0.20

1,000

M

14:29:30

20.3

+0.20

400

B

14:29:30

20.3

+0.20

100

B

14:29:30

20.3

+0.20

500

B

14:29:30

20.3

+0.20

1,000

B

14:29:30

20.3

+0.20

300

B

14:29:30

20.3

+0.20

1,000

B

14:29:30

20.3

+0.20

2,900

B

14:29:18

20.3

+0.20

300

B

14:29:17

20.3

+0.20

5,400

B

14:29:14

20.3

+0.20

5,000

B

14:29:14

20.3

+0.20

4,700

B

14:29:07

20.3

+0.20

1,700

B

14:29:07

20.3

+0.20

1,300

B

14:29:02

20.3

+0.20

500

B

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới