menu
24hmoney
Tín hiệu
PVD (HOSE)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí

(PetroVietNam Drilling and Service Corporation)
31.70 -1.30 (-3.94%)

Cập nhật lúc 14:45:12 24/05

KL: 11,273,600 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

1,755.5

43.1%

1,747.4

19.8%

1,381.1

11.2%

1,410.5

-6.8%

1,226.6

7%

1,458.4

9.3%

1,241.7

22.8%

1,513.9

37.1%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

1,755.5

43.1%

1,747.4

19.8%

1,381.1

11.2%

1,410.5

-6.8%

1,226.6

7%

1,458.4

9.3%

1,241.7

22.8%

1,513.9

37.1%

Giá vốn hàng bán

1,305.1

-32%

1,349.1

-12.7%

1,085.3

3.5%

1,052.4

24.2%

988.5

8.1%

1,197.6

0%

1,124.5

-26.1%

1,389.1

-44.8%

Lợi nhuận gộp

450.4

89.2%

398.3

52.7%

295.9

152.5%

358

186.9%

238.1

240.5%

260.9

92.3%

117.2

-1.8%

124.8

-14%

Thu nhập tài chính

27.3

-42.7%

36.1

3.7%

43

66.3%

6.4

-77.7%

47.6

77.6%

34.8

24.8%

25.9

-53.1%

28.8

-27.8%

Chi phí tài chính

122.9

-24.8%

78.4

10.2%

133.6

-52.8%

78.2

0%

98.5

-76.8%

87.3

-102.7%

87.4

-103.5%

78.2

-85%

Chi phí tiền lãi

70.1

-1.1%

62.5

-3.1%

61.6

-37.2%

54.9

-62%

69.3

-158.9%

60.6

-122.7%

44.9

-65%

33.9

-23.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-9.9

-354.8%

39.3

42.1%

3.5

-67.8%

19

41.5%

3.9

182.9%

27.7

54.7%

11

-73.7%

13.5

-61%

Chi phí bán hàng

1.5

-5.4%

13

-31.5%

4.8

-35.1%

5.1

-88.2%

1.4

-1.9%

9.9

-9.7%

3.6

-1,255%

2.7

-19.6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

116.1

-4.2%

152

14.8%

113.4

-23.4%

138.9

-6.4%

111.4

-29.2%

178.4

-100.2%

91.9

-8.8%

130.5

-0.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

227.3

190.3%

230.4

382.3%

90.6

415.4%

161.4

463.9%

78.3

252.8%

47.8

18.8%

-28.7

-132.4%

-44.3

-199.3%

Thu nhập khác

1.1

662.7%

3.8

-12.3%

79.4

N/A

70.4

48,168%

0.1

-50%

4.3

-57%

0

-98.8%

0.1

-99.6%

Chi phí khác

-13.7

12.2%

-14.1

11.3%

-17.5

-18.1%

-16.4

-10.4%

-15.6

-10.3%

-15.8

-554.1%

-14.8

26.6%

-14.8

60.9%

Thu nhập khác, ròng

-12.5

18.6%

-10.3

10.8%

61.9

518.2%

54

467.6%

-15.4

-11.6%

-11.5

-184.9%

-14.8

25.5%

-14.7

-1,255%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

214.8

241.5%

220.2

507%

152.5

450.3%

215.4

464.8%

62.9

196.7%

36.3

-32.6%

-43.5

-163.2%

-59

-228.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

65.5

-505.2%

44.4

-620%

18.7

-157.7%

56.5

-266.4%

10.8

-24.7%

6.2

61.6%

7.3

55%

15.4

-97.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.7

-497%

18.3

-21.1%

0.9

9.1%

1.3

-249.6%

0.2

114.1%

23.2

95.3%

1

-134.1%

0.9

-68.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

66.3

-522.9%

26.1

-253.5%

19.6

-137.5%

57.8

-298.4%

10.6

-6.4%

17

504.1%

8.3

37.5%

14.5

-194.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

148.5

184.2%

194

264.1%

132.9

356.5%

157.6

314.2%

52.3

169.6%

53.3

7.5%

-51.8

-193.1%

-73.6

-279.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-9.4

30.7%

-1.1

-80.9%

-17.7

2.2%

-6

56.8%

-13.6

28.1%

-0.6

-38,427%

-18.1

-59.3%

-13.9

-139.8%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

157.9

139.8%

195.1

262.1%

150.6

546.3%

163.6

374.2%

65.8

217.2%

53.9

8.7%

-33.7

-150.4%

-59.7

-1,072%

EPS Quý

269

169%

161

242.6%

221

394.7%

254

395.4%

100

171.9%

47

-42%

-75

-155.2%

-86

-109.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại