menu
24hmoney
Tín hiệu
PSD (HNX)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

(Petroleum General Distribution Services Joint Stock Company)
13.80 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:17 22/02

KL: 41,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

1,754.7

-19.6%

1,731.1

-36.3%

1,567.3

-10.4%

1,884.8

-18.2%

2,183.6

-16.4%

2,719.4

13.5%

1,748.8

2%

2,304.7

14.6%

Các khoản giảm trừ

43

56.7%

47.1

27.3%

48.4

44.9%

34.9

50%

99.3

-39.7%

64.9

-10.6%

87.9

-120.8%

69.8

-79.3%

Doanh thu thuần

1,711.7

-17.9%

1,683.9

-36.6%

1,518.9

-8.6%

1,849.9

-17.2%

2,084.3

-18%

2,654.5

13.6%

1,660.9

-0.8%

2,234.9

13.3%

Giá vốn hàng bán

1,641.5

17%

1,616.7

36.5%

1,450.6

6.4%

1,761

17.8%

1,977.1

18%

2,546.6

-16.1%

1,550.1

0.8%

2,142.7

-12.9%

Lợi nhuận gộp

70.1

-34.6%

67.2

-37.7%

68.3

-38.3%

88.9

-3.6%

107.2

-17.3%

108

-25.4%

110.8

-1.6%

92.2

23.8%

Thu nhập tài chính

28.8

13%

27.7

201.9%

33.5

151%

20

75.3%

25.5

60.8%

9.2

-19.8%

13.4

34%

11.4

30.1%

Chi phí tài chính

16.5

66.8%

29

-86.3%

38.9

-1.6%

34.7

-418.8%

49.9

-447.3%

15.6

-123.6%

38.2

-400%

6.7

5.6%

Chi phí tiền lãi

14.2

46.4%

6.3

57.3%

38.8

-301.6%

34.4

-481.6%

26.6

-390.1%

14.6

-131.7%

9.7

-34.8%

5.9

13.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

51.5

0.8%

39.1

21.9%

43.2

-2.8%

37.5

-3%

51.9

-30%

50.1

-16.6%

42

-15.2%

36.3

-17%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3

79.9%

10.6

4.4%

12

-34.5%

9.4

34.6%

14.8

41%

11.1

76.7%

8.9

82.2%

14.4

-5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

28

73.3%

16.2

-60%

7.7

-77.9%

27.3

-40.9%

16.1

-77.4%

40.4

-31.1%

34.9

22.6%

46.2

46.9%

Thu nhập khác

2.1

232.8%

0.7

401.9%

-1

-959.4%

2.5

2,388%

0.6

192.8%

0.1

-63.5%

0.1

-95.8%

0.1

-88.3%

Chi phí khác

-0.1

-155.8%

-0

-192.7%

1.8

N/A

-1.9

-57,730%

-0.1

-123.1%

-0

-12,672%

-0

99.8%

-0

98.9%

Thu nhập khác, ròng

2

240.3%

0.7

412.7%

0.8

550%

0.6

541.5%

0.6

25.6%

0.1

-65.3%

0.1

-94.9%

0.1

-83%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

29.9

79.1%

16.8

-58.4%

8.5

-75.7%

28

-39.6%

16.7

-76.7%

40.5

-31.3%

35

13.5%

46.3

44.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

6.2

-86.4%

3.9

52.6%

2.6

46%

5.3

43.4%

3.3

84.3%

8.3

60.9%

4.8

23.4%

9.3

-44.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.7

N/A

N/A

N/A

1.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

6.9

-108.3%

3.9

52.6%

3.8

20.9%

5.3

43.4%

3.3

84.3%

8.3

60.9%

4.8

23.4%

9.3

-44.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

23

71.8%

12.9

-59.9%

4.7

-84.4%

22.7

-38.7%

13.4

-73.5%

32.2

-14.7%

30.3

22.9%

37

44.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.2

79.6%

0.2

1,106%

0

-44.8%

0.7

388%

0.1

102.4%

0

104.5%

0.1

-76.4%

0.1

-31.5%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

22.8

71.8%

12.7

-60.5%

4.7

-84.5%

22

-40.3%

13.3

-76.1%

32.2

-15.6%

30.2

24.3%

36.9

45.1%

EPS Quý

449

5.9%

317

-69.8%

118

-88%

552

-54.1%

424

-76.8%

1,049

-16.3%

984

23.3%

1,202

43.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại