menu
24hmoney
Tín hiệu
MSN (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan

(Masan Group Corporation)
96.30 -0.20 (-0.21%)

Cập nhật lúc 14:45:37 06/02

KL: 685,600 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE