LTG (UPCOM)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

36.60 -2.20 (-5.67%)

Cập nhật lúc 14:59:46 17/05

KL: 1,437,000 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh