menu
24hmoney
Tín hiệu
LTG (UPCOM)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

(Loc Troi Group Joint Stock Company)
29.70 +0.40 (+1.37%)

Cập nhật lúc 14:59:13 06/06

KL: 371,300 CP

Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên LTG

Giá trần 33.60
Giá TC 29.30
Giá sàn 25.00
NN mua 200
Cao nhất 29.90
Trung bình 29.48
Thấp nhất 29.10
NN bán 1,000
Dư mua
Dư bán
6,400 29.5
29.7 2,900
16,400 29.4
29.8 24,500
21,900 29.3
29.9 26,900
44,700
54,300
Thống kê khớp lệnh LTG
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:59:09

29.7

+0.40

16,100

M

14:58:56

29.6

+0.30

13,900

B

14:50:59

29.5

+0.20

5,000

B

14:50:37

29.6

+0.30

100

M

14:50:09

29.6

+0.30

300

M

14:46:33

29.6

+0.30

1,000

M

14:45:46

29.5

+0.20

5,600

M

14:43:25

29.5

+0.20

2,000

M

14:41:36

29.5

+0.20

1,000

M

14:40:51

29.5

+0.20

1,000

M

14:40:45

29.5

+0.20

1,000

M

14:36:39

29.5

+0.20

2,000

M

14:33:46

29.5

+0.20

100

M

14:30:12

29.4

+0.10

1,000

B

14:27:43

29.5

+0.20

2,000

M

14:27:27

29.4

+0.10

1,000

B

14:25:37

29.4

+0.10

600

B

14:24:05

29.5

+0.20

400

M

14:22:15

29.5

+0.20

200

M

14:19:12

29.5

+0.20

3,400

M

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới