IDC (HNX)

Tổng Công ty IDICO - CTCP

34.30 -0.20 (-0.58%)

Cập nhật lúc 14:45:10 14/05

KL: 1,003,900 CP