IDC (HNX)

Tổng Công ty IDICO - CTCP

34.40 +0.70 (+2.08%)

Cập nhật lúc 09:10:32 18/05

KL: 62,900 CP