menu
24hmoney
Tín hiệu
CEO (HNX)

Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O

(C.E.O Group Joint Stock Company)
21.70 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:02:30 24/03

KL: 8,110,100 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên CEO

Giá trần 23.80
Giá TC 21.70
Giá sàn 19.60
NN mua 0
Cao nhất 22.40
Trung bình 22.03
Thấp nhất 21.70
NN bán 1,000
Dư mua
Dư bán
241,000 21.7
21.8 9,500
224,700 21.6
21.9 84,600
176,000 21.5
22 325,200
641,700
419,300
Thống kê khớp lệnh CEO
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:58:23

21.7

0.00

5,000

B

14:56:32

21.7

0.00

1,000

B

14:52:42

21.7

0.00

1,000

-

14:50:18

21.7

0.00

500

M

14:49:52

21.7

0.00

300

M

14:48:51

21.7

0.00

1,000

M

14:45:00

21.7

0.00

447,500

B

14:29:57

21.8

+0.10

1,000

B

14:29:56

21.8

+0.10

100

B

14:29:53

21.9

+0.20

500

M

14:29:50

21.8

+0.10

2,000

B

14:29:48

21.9

+0.20

1,000

M

14:29:46

21.9

+0.20

500

M

14:29:37

21.9

+0.20

100

M

14:29:34

21.8

+0.10

100

B

14:29:32

21.9

+0.20

800

M

14:29:29

21.8

+0.10

300

B

14:29:28

21.9

+0.20

9,700

M

14:29:27

21.8

+0.10

100

B

14:29:19

21.8

+0.10

500

B

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới