menu
24hmoney
Tín hiệu
CEO (HNX)

Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O

(C.E.O Group Joint Stock Company)
25.90 +0.50 (+1.97%)

Cập nhật lúc 15:02:06 26/05

KL: 5,189,000 CP

Mức giá (nghìn đồng)

KL (nghìn CP)

Tổng KL khớp CEO 5,189,000
KL MUA chủ động 2,852,700 M
KL BÁN chủ động 2,334,300 B
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH 2,000
Giao dịch thoả thuận CEO
Cập nhật Cập nhật

Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ

Không có giao dịch thoả thuận
Thống kê khớp lệnh theo khối lượng CEO
Cập nhật Cập nhật
Nhóm KL Số giao dịch Khối lượng
Tổng GD Mua GD Bán GD KXĐ Tổng CP Mua CP Bán CP KXĐ

<1K

800

47.2%

456

26.9%

342

20.18%

2

0.12%

265,900

5.12%

149,800

2.89%

115,100

2.22%

1,000

0.02%

1K-10K

771

45.49%

377

22.24%

393

23.19%

1

0.06%

2,164,300

41.71%

1,045,200

20.14%

1,118,100

21.55%

1,000

0.02%

10K-50K

112

6.61%

59

3.48%

53

3.13%

0

0%

1,833,900

35.34%

984,600

18.97%

849,300

16.37%

0

0%

50K-200K

11

0.65%

7

0.41%

4

0.24%

0

0%

724,400

13.96%

472,600

9.11%

251,800

4.85%

0

0%

>=200K

1

0.06%

1

0.06%

0

0%

0

0%

200,500

3.86%

200,500

3.86%

0

0%

0

0%

Số giao dịch
Khối lượng
<1K
1K-10K
10K-50K
50K-200K
>=200K
Thống kê khớp lệnh CEO
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:57:51

25.9

+0.50

400

B

14:56:43

25.9

+0.50

100

M

14:52:26

25.9

+0.50

100

B

14:45:00

25.9

+0.50

200,500

M

14:30:00

25.8

+0.40

2,000

B

14:29:59

25.8

+0.40

3,500

B

14:29:56

25.9

+0.50

20,000

M

14:29:54

25.9

+0.50

1,000

M

14:29:53

25.8

+0.40

100

B

14:29:51

25.9

+0.50

4,000

M

14:29:47

25.9

+0.50

400

M

14:29:46

25.9

+0.50

300

M

14:29:45

25.8

+0.40

1,400

B

14:29:44

25.8

+0.40

2,000

B

14:29:41

25.8

+0.40

5,400

B

14:29:38

25.8

+0.40

9,900

B

14:29:30

25.8

+0.40

400

B

14:29:25

25.9

+0.50

5,600

M

14:29:12

25.9

+0.50

1,000

M

14:29:11

25.8

+0.40

200

B

Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch CEO

*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ

1 ngày
-
1 tuần
-
1 tháng
-
3 tháng
-
6 tháng
-
Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTGD KL

26/05/2023

25.9

0.5 +1.97%

132.87

5,189,000

25/05/2023

25.4

-0.5 -1.93%

159.11

6,223,200

24/05/2023

25.9

-0.2 -0.77%

185.82

7,065,700

23/05/2023

26.1

0.1 +0.38%

195.16

7,439,500

22/05/2023

26

0.6 +2.36%

128.66

5,015,100

Xem thêm Xem thêm
Giao dịch khối ngoại CEO Giao dịch khối ngoại CEO

*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ

Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

26/05/23

25.90

6,800

60,900

-54,100

0.17

1.56

-1.39

25/05/23

25.40

21,400

4,600

+16,800

0.55

0.12

0.43

24/05/23

25.90

1,500

500

+1,000

0.04

0.01

0.03

23/05/23

26.10

20,900

10,100

+10,800

0.55

0.26

0.28

22/05/23

26.00

300

2,400

-2,100

0.01

0.06

-0.05

Xem thêm Xem thêm