menu
24hmoney
Tín hiệu
CEO (HNX)

Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O

(C.E.O Group Joint Stock Company)
15.70 -0.40 (-2.48%)

Cập nhật lúc 15:02:36 23/07

KL: 3,021,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

289.5

-19%

450.9

-69.9%

254.1

-23.9%

331.2

-22.1%

357.3

22%

1,496.9

202.2%

333.9

169.8%

425.3

202.5%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

66%

N/A

N/A

0

N/A

0

N/A

Doanh thu thuần

289.5

-19%

450.9

-69.9%

254.1

-23.9%

331.2

-22.1%

357.3

22%

1,496.9

202.2%

333.9

169.8%

425.3

202.5%

Giá vốn hàng bán

198.9

21.1%

319.2

66.7%

165.6

16.6%

223.6

20.7%

252.2

-27.3%

958

-152.3%

198.6

-80.2%

281.9

-66.4%

Lợi nhuận gộp

90.6

-13.8%

131.8

-75.5%

88.5

-34.6%

107.6

-24.9%

105

11%

538.9

365.7%

135.4

893.4%

143.4

597.4%

Thu nhập tài chính

27.4

286.1%

9.2

-17%

11.2

-6.5%

2.6

-87.9%

7.1

-2.8%

11.1

-96.3%

12

7.1%

21.4

190.7%

Chi phí tài chính

8.6

64.2%

6.6

118.8%

12.4

59.7%

18.2

43.7%

24.1

22.7%

35.2

29.6%

30.7

7.3%

32.3

-2.8%

Chi phí tiền lãi

7.9

67%

7

124.7%

11.1

63.8%

18.1

43.5%

24.1

22.7%

28.5

37.4%

30.7

7.2%

32

-3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

14.8

55%

46.3

76.6%

27.9

15.9%

15.2

57.5%

33

-473.4%

198.1

-632.3%

33.2

-3,263%

35.7

-4,146%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

30.7

-58.3%

36.9

0.7%

20.7

2.8%

24.1

-23.4%

19.4

1.2%

37.1

25.2%

21.3

44.8%

19.5

57%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

63.8

79.1%

64.4

-77%

38.7

-37.8%

52.8

-31.7%

35.6

-21.4%

279.5

-3.9%

62.1

229.6%

77.3

178%

Thu nhập khác

2.9

-7.9%

1.4

-90.1%

2

-55.2%

4.3

1.9%

3.2

18.3%

14.5

3,389%

4.4

477.2%

4.2

134.1%

Chi phí khác

-8.1

-1,258%

-3.5

71%

-0.5

73.5%

-2.3

-47.4%

-0.6

35.5%

-12

-1,659%

-2

-341%

-1.6

-3,608%

Thu nhập khác, ròng

-5.2

-300.7%

-2

-183.5%

1.5

-40.4%

2

-25.3%

2.6

46.6%

2.5

318.4%

2.5

667.7%

2.6

42.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

58.6

53.5%

62.4

-77.9%

40.1

-37.9%

54.8

-31.5%

38.2

-18.9%

282

-2.7%

64.6

235.6%

80

182.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

22.5

-74.5%

32.1

59.4%

17.2

7.6%

18.9

23.1%

12.9

28.4%

79

-425.5%

18.6

-453.4%

24.6

-252.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.8

-27.9%

0.6

84%

5.3

223.1%

0.5

104.2%

0.6

82%

3.8

-112.2%

4.3

45.7%

11.4

49.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

23.3

-72.3%

32.7

60.5%

11.9

47.8%

18.4

48.8%

13.5

36.9%

82.8

-616.9%

22.9

-103.7%

36

-22.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

35.3

43.1%

29.7

-85.1%

28.2

-32.4%

36.4

-17.3%

24.7

-3.8%

199.2

-34.8%

41.7

170.9%

43.9

134.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0.8

79.5%

-16.7

-255.6%

-9.1

-165.9%

-4.2

-124.8%

-4.1

57%

10.7

-87.2%

13.9

156.3%

17.1

133.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

36.2

25.7%

46.4

-75.4%

37.3

34%

40.6

51.5%

28.8

-18.2%

188.5

-15%

27.9

181.4%

26.8

135.3%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả