BID (HOSE) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Bank for Investment and development of Vietnam)

39.35 -0.25 (-0.63%)

Cập nhật lúc 14:44:28 19/08

KL: 1,451,800 CP

Mức giá (nghìn đồng)

KL (nghìn CP)

Tổng KL khớp BID 1,389,700
KL MUA chủ động 430,200 M
KL BÁN chủ động 959,500 B
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH 62,100
Giao dịch thoả thuận BID
Cập nhật Cập nhật

Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ

Không có giao dịch thoả thuận
Thống kê khớp lệnh BID
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Thời gian Giá +/- KL M/B

14:45:01

39.35

-0.25

49,200

-

14:29:42

39.45

-0.15

1,000

B

14:29:35

39.45

-0.15

100

B

14:29:20

39.45

-0.15

300

B

14:29:18

39.45

-0.15

1,000

B

14:29:05

39.45

-0.15

4,000

M

14:28:54

39.35

-0.25

500

B

14:28:54

39.35

-0.25

100

B

14:28:54

39.4

-0.20

100

B

14:28:54

39.4

-0.20

100

B

14:28:54

39.4

-0.20

400

B

14:28:27

39.4

-0.20

1,000

M

14:28:27

39.4

-0.20

2,100

M

14:28:10

39.35

-0.25

5,400

M

14:27:59

39.3

-0.30

100

B

14:27:47

39.3

-0.30

1,700

B

14:27:34

39.3

-0.30

1,300

B

14:27:18

39.3

-0.30

300

M

14:27:18

39.3

-0.30

500

M

14:27:18

39.3

-0.30

1,100

M

Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch BID

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL

19/08/2022

39.35

-0.25 -0.63%

57.45

1,451,800

18/08/2022

39.6

-0.4 -1.00%

59

1,480,900

17/08/2022

40

-0.5 -1.23%

56.27

1,394,900

16/08/2022

40.5

-0.5 -1.22%

40

981,400

15/08/2022

41

1.8 +4.59%

152.41

3,772,200

Xem thêm Xem thêm
Giao dịch khối ngoại BID Giao dịch khối ngoại BID

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

19/08/22

39.35

12,000

350,700

-338,700

0.47

13.88

-13.4

18/08/22

39.60

12,100

116,100

-104,000

0.48

4.63

-4.14

17/08/22

40.00

19,000

154,500

-135,500

0.77

6.23

-5.46

16/08/22

40.50

48,300

99,100

-50,800

1.97

4.03

-2.06

15/08/22

41.00

590,000

322,700

+267,300

23.82

13

10.82

Xem thêm Xem thêm