menu
24hmoney
Tín hiệu
ACG (HOSE)

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

(AN CUONG WOOD - WORKING JOINT STOCK COMPANY)
39.95 -0.40 (-0.99%)

Cập nhật lúc 14:45:04 08/06

KL: 13,900 CP

Mức giá (nghìn đồng)

KL (nghìn CP)

Tổng KL khớp ACG 13,900
KL MUA chủ động 2,200 M
KL BÁN chủ động 11,100 B
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH 600
Giao dịch thoả thuận ACG
Cập nhật Cập nhật

Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ

Không có giao dịch thoả thuận
Thống kê khớp lệnh theo khối lượng ACG
Cập nhật Cập nhật
Nhóm KL Số giao dịch Khối lượng
Tổng GD Mua GD Bán GD KXĐ Tổng CP Mua CP Bán CP KXĐ

<1K

39

92.86%

10

23.81%

26

61.9%

3

7.14%

10,400

74.82%

2,200

15.83%

7,600

54.68%

600

4.32%

1K-10K

3

7.14%

0

0%

3

7.14%

0

0%

3,500

25.18%

0

0%

3,500

25.18%

0

0%

10K-50K

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

50K-200K

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

>=200K

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Số giao dịch
Khối lượng
<1K
1K-10K
10K-50K
50K-200K
>=200K
Thống kê khớp lệnh ACG
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:00

39.95

-0.40

100

M

14:28:58

39.95

-0.40

100

M

14:02:48

39.5

-0.85

100

M

14:01:54

39.5

-0.85

100

M

13:46:38

39.5

-0.85

100

B

13:46:38

39.5

-0.85

200

B

13:46:38

39.5

-0.85

1,500

B

13:46:38

39.5

-0.85

100

B

13:46:38

39.5

-0.85

100

B

13:46:38

39.55

-0.80

200

B

13:46:38

39.55

-0.80

800

B

13:46:38

39.55

-0.80

100

B

13:19:17

39.6

-0.75

200

M

13:13:49

39.6

-0.75

300

M

13:09:42

39.55

-0.80

600

B

13:05:06

39.6

-0.75

500

B

13:05:06

39.6

-0.75

200

B

13:05:06

39.6

-0.75

800

B

13:00:29

39.6

-0.75

100

B

11:27:11

39.55

-0.80

300

B

Phân loại nhà đầu tư

Phân loại nhà đầu tư

GT Khớp lệnh
Tổng GTGD
Giá trị khớp lệnh phiên định kỳ.
Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch ACG

*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ

1 ngày
-
1 tuần
-
1 tháng
-
3 tháng
-
6 tháng
-
Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTGD KL

08/06/2023

39.95

-0.4 -0.99%

0.55

13,900

07/06/2023

40.35

0.45 +1.13%

0.38

9,400

06/06/2023

39.9

0 0.00%

0.25

6,300

05/06/2023

39.9

0.9 +2.31%

0.53

13,400

02/06/2023

39

0 0.00%

0.46

11,800

Xem thêm Xem thêm
Giao dịch khối ngoại ACG Giao dịch khối ngoại ACG

*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ

Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

08/06/23

39.95

0

0

0

0

0

--

07/06/23

40.35

0

0

0

0

0

--

06/06/23

39.90

0

0

0

0

0

--

05/06/23

39.90

0

0

0

0

0

--

02/06/23

39.00

0

0

0

0

0

--

Xem thêm Xem thêm