menu
24hmoney
Tín hiệu
ACG (HOSE)

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

(AN CUONG WOOD - WORKING JOINT STOCK COMPANY)
40.60 -0.50 (-1.22%)

Cập nhật lúc 14:45:43 24/03

KL: 24,200 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên ACG

Giá trần 43.95
Giá TC 41.10
Giá sàn 38.25
NN mua 0
Cao nhất 41.70
Trung bình 41.44
Thấp nhất 40.60
NN bán 0
Dư mua
Dư bán
600 40.6
41.1 100
300 40.3
41.25 100
100 40.2
41.6 900
1,000
1,100
Thống kê khớp lệnh ACG
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:01

40.6

-0.50

400

B

14:22:39

41.1

0.00

400

M

13:47:33

41.1

0.00

500

M

13:37:23

41.1

0.00

600

B

13:37:00

41.55

+0.45

800

-

13:36:53

41.55

+0.45

2,200

M

13:29:36

41.6

+0.50

600

M

13:26:39

41.6

+0.50

1,400

M

13:23:38

41.65

+0.55

1,000

M

13:21:31

41.65

+0.55

2,200

-

13:21:13

41.65

+0.55

200

M

13:21:13

41.65

+0.55

200

M

13:21:13

41.65

+0.55

2,000

M

13:20:39

41.65

+0.55

3,000

M

13:10:44

41.7

+0.60

400

B

13:10:33

41.7

+0.60

500

B

13:07:57

41.5

+0.40

1,500

M

13:07:25

41.1

0.00

500

B

13:07:25

41.1

0.00

400

B

13:07:17

41.1

0.00

500

B

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới