menu
24hmoney

Bài của Trung Kiên Invest

Pro
TÌM KIẾM NHỮNG CỔ PHIẾU MẠNH NHẤT CHO GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI DÀNH CHO NĐT KIÊN NHẪN.
CÓ NÊN TIẾP TỤC MUA MỚI HAY KHÔNG? DƯ ĐỊA SAO CHO NHÓM NGÀNH MIDCAP?
Nhận định CP: PNJ, MWG, HPG, NKG, DIG, DXG, CEO, SSI, BVS, HCM, KBC, TCH, GVR, VGI...
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ