menu
24hmoney

Bài của Tạ Ngọc Tân

Pro
Thị trường có 2 phiên hồi phục khá tốt, nhưng trên chỉ số vẫn chưa xuất hiện đủ điều kiện tạo đáy.
Phiên mai Thị trường sẽ chạm vùng kháng cự 1080, kỳ vọng sẽ có 1 phiên doji cân bằng để tạo điều kiện tạo đáy 2 cho Thị trường vào tuần sau. Chiến lược sẽ là tham gia sóng hồi của Thị trường, kỳ vọng target VNI là target 1 1150 và Target 2 là 1250. Tỷ trọng tối đa cho sóng hồi sẽ là 50% tài khoản
Nhóm ngành tạo đáy trước Thị trường xác nhận điểm mua hôm nay : Nhóm BĐS , thép
Thị trường có 2 phiên hồi phục khá tốt, nhưng trên chỉ số vẫn chưa xuất hiện đủ điều kiện tạo đáy..  ...
Các nhận định chi tiết trong video.
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

16.70

-0.70 (-4.02%)

Biểu đồ mã DXG

28.90

-0.60 (-2.03%)

Biểu đồ mã HPG
Xem thêm Xem thêm
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ