menu
24hmoney
Tín hiệu
DXG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

(Dat Xanh Group Joint Stock Company)
17.40 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 11:29:58 20/05

KL: 5,463,500 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

1,064.7

156%

1,400.2

37.8%

1,213.9

-3.4%

676

-56.9%

415.9

-76.8%

1,016.4

-55.6%

1,256.2

-3.6%

1,567.9

-55.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

37.9

309.6%

37.9

N/A

32

-35.6%

1.1

N/A

18.1

-182%

Doanh thu thuần

1,064.7

181.6%

1,400.2

42.2%

1,213.9

-3.3%

713.8

-53.9%

378.1

-78.9%

984.4

-56.5%

1,255.1

-3.6%

1,549.8

-56.5%

Giá vốn hàng bán

592.2

-179.7%

757.4

-37.6%

620.3

-8.1%

423.7

44%

211.7

72%

550.6

52%

573.6

-10.3%

756.9

52.9%

Lợi nhuận gộp

472.5

184%

642.8

48.2%

593.6

-12.9%

290.1

-63.4%

166.4

-84%

433.8

-61.2%

681.4

-12.9%

793

-59.5%

Thu nhập tài chính

8.4

-54.4%

40.9

18.7%

7.6

-96.4%

342.2

74.2%

18.5

-14.7%

34.5

-86.7%

211.6

348.9%

196.5

459.3%

Chi phí tài chính

125.1

17%

131

21.8%

151.8

-17.9%

159.6

-37.5%

150.8

-38.6%

167.5

-24.5%

128.8

11.8%

116.1

20.1%

Chi phí tiền lãi

115.3

17.9%

121.3

25.8%

143.4

-23.3%

136.2

-35.2%

140.5

-36%

163.5

-23.2%

116.3

18.2%

100.8

25.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-1

25.4%

-101.9

N/A

-4.7

-1,144%

-4.4

-761.4%

-1.3

-356.8%

-0

-102.6%

0.5

N/A

0.7

N/A

Chi phí bán hàng

145

-85.3%

213.1

14.4%

183.8

32.6%

108.1

60.6%

78.2

70%

248.8

24.2%

272.7

5.7%

274.6

60.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

72.8

21.8%

98.7

78%

80.2

57.4%

99.9

63.3%

93.1

45.9%

449.2

12.9%

188.1

-30.7%

272.3

-43.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

137

198.9%

138.9

135%

180.7

-40.6%

260.2

-20.5%

-138.6

-126.8%

-397.3

-199.7%

304

21.2%

327.2

-65.7%

Thu nhập khác

3.3

-97%

19.3

33.9%

9.6

-62.8%

20.9

131.4%

107.4

366.3%

14.4

6.2%

25.8

380.6%

9

-75.1%

Chi phí khác

-7.7

88.2%

-36.6

11.7%

-7.1

48.2%

-31.8

-57.8%

-65.2

-1,467%

-41.4

19%

-13.7

-189.9%

-20.2

-66.9%

Thu nhập khác, ròng

-4.4

-110.5%

-17.3

35.9%

2.5

-79.6%

-11

1.8%

42.2

123.6%

-27.1

28.1%

12

1,837%

-11.1

-146.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

132.6

237.6%

121.6

128.7%

183.1

-42%

249.3

-21.1%

-96.4

-118%

-424.4

-217.6%

316

25.7%

316

-67.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

40.5

-38.4%

22.9

-235.5%

48.8

45.6%

85.5

7%

29.2

80.7%

16.9

119.3%

89.6

6.6%

91.9

80.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

14.5

-273.4%

93.7

-78.3%

24.6

-176.6%

6.7

-117.6%

8.4

-65.7%

52.5

-90.9%

32.2

566.4%

38

266.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

55

-163.3%

116.6

-227.4%

73.4

-27.9%

92.1

-70.8%

20.9

83.6%

35.6

69.1%

57.4

37%

53.9

89.3%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

77.6

166.2%

5

101.1%

109.7

-57.6%

157.1

-40%

-117.3

-128.7%

-460

-287.4%

258.6

61.4%

262.1

-45.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

46.4

308.3%

-42.1

19.5%

41.7

-60.5%

1

-99.3%

-22.3

-116.1%

-52.4

-75.8%

105.4

-2.6%

129

-27.8%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

31.3

132.9%

47.1

111.6%

68.1

-55.6%

156.2

17.3%

-95

-135.2%

-407.6

-248.1%

153.1

194.7%

133.1

-55.5%

EPS Quý

47

130.1%

77

111.5%

112

-55.9%

253

16.6%

-156

-134.5%

-672

-245.4%

254

191.9%

217

-62.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại