menu
24hmoney
Tín hiệu
DXG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

(Dat Xanh Group Joint Stock Company)
19.60 -0.40 (-2.00%)

Cập nhật lúc 09:27:42 11/12

KL: 3,350,600 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

1,213.9

-3.4%

676

-56.9%

415.9

-76.8%

1,016.4

-55.6%

1,256.2

-3.6%

1,567.9

-55.7%

1,792.2

-39.8%

2,287.2

125.2%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

37.9

309.6%

37.9

N/A

32

-35.6%

1.1

N/A

18.1

-182%

N/A

N/A

23.6

-1,158%

Doanh thu thuần

1,213.9

-3.3%

713.8

-53.9%

378.1

-78.9%

984.4

-56.5%

1,255.1

-3.6%

1,549.8

-56.5%

1,792.2

-39.3%

2,263.6

123.3%

Giá vốn hàng bán

620.3

-8.1%

423.7

44%

211.7

72%

550.6

52%

573.6

-10.3%

756.9

52.9%

755.7

37.9%

1,146.6

-131.1%

Lợi nhuận gộp

593.6

-12.9%

290.1

-63.4%

166.4

-84%

433.8

-61.2%

681.4

-12.9%

793

-59.5%

1,036.5

-40.3%

1,117

115.7%

Thu nhập tài chính

7.6

-96.4%

342.2

74.2%

18.5

-14.7%

34.5

-86.7%

211.6

348.9%

196.5

459.3%

21.7

101.3%

259.7

998%

Chi phí tài chính

151.8

-17.9%

159.6

-37.5%

150.8

-38.6%

167.5

-24.5%

128.8

11.8%

116.1

20.1%

108.8

7.8%

134.5

-58.3%

Chi phí tiền lãi

143.4

-23.3%

136.2

-35.2%

140.5

-36%

163.5

-23.2%

116.3

18.2%

100.8

25.8%

103.3

11.1%

132.8

-73.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-4.7

-1,144%

-4.4

-761.4%

-1.3

-356.8%

-0

-102.6%

0.5

N/A

0.7

N/A

0.5

N/A

0.3

N/A

Chi phí bán hàng

183.8

32.6%

108.1

60.6%

78.2

70%

248.8

24.2%

272.7

5.7%

274.6

60.8%

260.9

53.6%

328.2

-86.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

80.2

57.4%

99.9

63.3%

93.1

45.9%

449.2

12.9%

188.1

-30.7%

272.3

-43.9%

172.1

-15.8%

515.8

-140%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

180.7

-40.6%

260.2

-20.5%

-138.6

-126.8%

-397.3

-199.7%

304

21.2%

327.2

-65.7%

516.9

-43.7%

398.5

509.7%

Thu nhập khác

9.6

-62.8%

20.9

131.4%

107.4

366.3%

14.4

6.2%

25.8

380.6%

9

-75.1%

23

54.9%

13.5

-74.7%

Chi phí khác

-7.1

48.2%

-31.8

-57.8%

-65.2

-1,467%

-41.4

19%

-13.7

-189.9%

-20.2

-66.9%

-4.2

48.9%

-51.2

1.6%

Thu nhập khác, ròng

2.5

-79.6%

-11

1.8%

42.2

123.6%

-27.1

28.1%

12

1,837%

-11.1

-146.1%

18.9

180.2%

-37.7

-2,834%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

183.1

-42%

249.3

-21.1%

-96.4

-118%

-424.4

-217.6%

316

25.7%

316

-67.7%

535.8

-42%

360.8

440.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

48.8

45.6%

85.5

7%

29.2

80.7%

16.9

119.3%

89.6

6.6%

91.9

80.8%

151.8

18.6%

87.8

29.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

24.6

-176.6%

6.7

-117.6%

8.4

-65.7%

52.5

-90.9%

32.2

566.4%

38

266.8%

24.4

192.8%

27.5

-133.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

73.4

-27.9%

92.1

-70.8%

20.9

83.6%

35.6

69.1%

57.4

37%

53.9

89.3%

127.4

40.1%

115.3

-183.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

109.7

-57.6%

157.1

-40%

-117.3

-128.7%

-460

-287.4%

258.6

61.4%

262.1

-45.1%

408.4

-42.6%

245.5

842.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

41.7

-60.5%

1

-99.3%

-22.3

-116.1%

-52.4

-75.8%

105.4

-2.6%

129

-27.8%

138.2

-23.5%

-29.8

-142.6%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

68.1

-55.6%

156.2

17.3%

-95

-135.2%

-407.6

-248.1%

153.1

194.7%

133.1

-55.5%

270.2

-49.1%

275.3

728%

EPS Quý

112

-55.9%

253

16.6%

-156

-134.5%

-672

-245.4%

254

191.9%

217

-62.3%

452

-55.9%

462

643.5%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại