menu
24hmoney

Bài của Anh Tuấn

Pro
Vnindex có phiên sụt giảm mạnh, có lúc tới hơn 40 điểm trong phiên. Cuối phiên lực cầu tham gia hấp thụ, và chúng ta có 1 điểm sáng
Với 1 phiên thanh khoản lớn như phiên nay, rất có thể chúng ta sẽ có 1 phiên phục hồi đúng nghĩa. cùng chờ đợi sự phục hồi và FTD
Quan sát cổ phiếu đầu cơ đoạn này
Nhà đầu tư lưu ý
13 Yêu thích
17 Bình luận 9 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ