menu
24hmoney
Tín hiệu
HHV (HOSE)

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

(Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company)
13.00 -0.35 (-2.62%)

Cập nhật lúc 14:45:04 24/05

KL: 9,032,600 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

689.9

27.9%

861.3

39.7%

673.6

19.6%

612.3

26.5%

539.4

25.2%

616.5

0.4%

563.2

24.6%

484

13.1%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

689.9

27.9%

861.3

39.7%

673.6

19.6%

612.3

26.5%

539.4

25.2%

616.5

0.4%

563.2

24.6%

484

13.1%

Giá vốn hàng bán

354.9

-26.5%

628.7

-76.4%

374.8

-22.6%

323.6

-38.3%

280.6

-59.6%

356.4

0.5%

305.7

-26.8%

233.9

-14.8%

Lợi nhuận gộp

335

29.4%

232.6

-10.6%

298.8

16%

288.7

15.4%

258.8

1.4%

260.1

1.7%

257.5

22.1%

250.1

11.5%

Thu nhập tài chính

7.3

95.6%

6

979.7%

2.7

40.2%

13.3

542.9%

3.7

200.2%

0.6

-88.7%

2

-88%

2.1

29.3%

Chi phí tài chính

208.2

-27.3%

162.7

2.8%

165.1

-0.2%

175.9

-12.9%

163.6

-2.5%

167.4

-17.6%

164.8

-88%

155.8

1.6%

Chi phí tiền lãi

208.2

-27.3%

162.7

2.8%

165.1

-0.2%

171.1

-9.8%

163.6

-2.5%

167.4

-17.6%

164.8

-88%

155.8

1.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

14

6.3%

8

14.7%

13.9

3.5%

14.4

21.2%

13.2

52.6%

6.9

837.3%

13.4

166.4%

11.9

-3.1%

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

17

-5.2%

16.8

4.7%

14.8

14.7%

12.9

27.7%

16.1

16.7%

17.6

29.2%

17.4

-4.2%

17.9

32.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

131.1

36.6%

67

-18.8%

135.5

49.4%

127.6

41.1%

96

11.6%

82.6

-12.3%

90.7

-11.8%

90.4

69.5%

Thu nhập khác

0

-100%

0

2,093%

N/A

N/A

1.9

N/A

0.1

N/A

0

-100%

0

-84.8%

0

-100%

Chi phí khác

-0.1

80%

-0.2

-79.9%

-0.3

-350.2%

-3.3

-2,308%

-0.7

N/A

-0.1

90.7%

-0.1

N/A

-0.1

-101.2%

Thu nhập khác, ròng

-0.1

74.7%

-0.2

-73.4%

-0.3

-351.2%

-1.4

-919.9%

-0.6

N/A

-0.1

-134.1%

-0.1

-6,590%

-0.1

-100.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

131

37.2%

66.8

-19%

135.2

49.2%

126.2

39.8%

95.5

11%

82.5

-12.8%

90.6

-11.8%

90.3

11.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

17.6

-34.2%

14.9

-92.6%

18.6

-77.6%

17.5

-52.8%

13.1

-88.3%

7.7

51.2%

10.5

52.3%

11.4

-8.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.6

3.3%

0.5

23.9%

0.5

-17.7%

0.6

-25.3%

0.6

53%

0.4

128.5%

0.7

-2.8%

0.7

-90.3%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

17

-35.7%

14.3

-96.7%

18.1

-84.1%

16.9

-58.3%

12.5

-90.4%

7.3

58%

9.8

53.9%

10.7

-275.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

114

37.4%

52.5

-30.2%

117.1

45%

109.3

37.3%

82.9

4.4%

75.2

-2.6%

80.8

-0.8%

79.6

2.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

18

79.1%

1.1

-91.8%

16.2

110.8%

14.6

90.6%

10

-13.5%

13.1

62.7%

7.7

523.4%

7.7

39%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

96

31.7%

51.4

-17.2%

100.9

38%

94.7

31.6%

72.9

7.4%

62.1

-6.1%

73.1

-12.2%

71.9

-0.6%

EPS Quý

243

2.5%

156

-32.5%

306

12.1%

307

14.1%

237

-6.7%

231

-6.8%

273

-12.5%

269

-0.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại