menu
24hmoney
Tín hiệu
FCN (HOSE)

Công ty Cổ phần FECON

(FECON Corporation)
14.25 +0.05 (+0.35%)

Cập nhật lúc 11:30:00 28/02

KL: 578,100 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

1,049.2

25.1%

547.6

-17.6%

673.6

-35.2%

609.1

21.4%

838.5

-34.2%

664.3

-23.5%

1,039.1

36.6%

501.7

-13.5%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

1,049.2

25.1%

547.6

-17.6%

673.6

-35.2%

609.1

21.4%

838.5

-34.2%

664.3

-23.5%

1,039.1

36.6%

501.7

-13.5%

Giá vốn hàng bán

891.7

-14.9%

467.5

16.9%

548.5

41.2%

486.2

-17.5%

776.3

28.8%

562.4

27.4%

933

-49%

413.8

13%

Lợi nhuận gộp

157.5

153.5%

80.1

-21.4%

125.1

17.9%

122.9

39.8%

62.1

-66.4%

101.9

8.9%

106.1

-21.1%

87.9

-16.1%

Thu nhập tài chính

0.3

-100.2%

12.4

-25.7%

5.3

-50%

5.7

-45.8%

123.4

25,069%

16.7

55.4%

10.7

243.4%

10.5

94.7%

Chi phí tài chính

101.7

-55.8%

44.9

19.6%

71.7

-33.6%

69.2

-47.4%

65.3

-36.3%

55.8

-50.7%

53.7

-41.3%

46.9

-59.9%

Chi phí tiền lãi

79.8

-34.6%

43.7

20.2%

70.6

-33.8%

66.4

-44.3%

59.3

-27.1%

54.7

-53%

52.8

-52.6%

46

-60.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

7.7

16%

3.5

48.9%

5

1.2%

4.6

22.3%

9.1

-49.7%

6.9

-32.8%

5

32.2%

6

6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

68.3

6.5%

44.8

12.1%

49.7

-5.4%

46.2

-1.4%

73.1

-14.8%

51

-30.9%

47.2

6.8%

45.5

2.5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-20.4

-153.6%

-0.7

-113.3%

4

-63.4%

8.7

13,331%

38.1

-42.9%

4.9

-78.8%

10.8

-73.9%

0.1

-99.8%

Thu nhập khác

10.9

-82.2%

0.9

-38.9%

0.4

-66.7%

1.7

105.7%

60.8

5,770%

1.5

163.1%

1.1

-70.1%

0.8

-62.7%

Chi phí khác

-14.5

58.6%

0.9

153.5%

-3

-52%

-5.8

-183.4%

-35.2

-10,342%

-1.6

-359.4%

-2

44%

-2

56.2%

Thu nhập khác, ròng

-3.7

-114.4%

1.7

1,474%

-2.6

-215.9%

-4.1

-235.5%

25.6

3,567%

-0.1

-110.9%

-0.8

-368.2%

-1.2

50.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-24.1

-137.8%

1.1

-77.2%

1.4

-86.4%

4.6

494.7%

63.7

-5.5%

4.8

-80.3%

10

-76.1%

-1.2

-104.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

20.4

-2.3%

0.9

77.2%

2.9

-35.8%

1.8

67.8%

19.9

15.7%

4.1

1.5%

2.1

74.7%

5.5

30.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.2

-104%

0

156.2%

0.1

90.7%

0

-18.6%

5.5

25,393%

0

5.8%

0

420.9%

0

-37%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

20.6

-42.8%

0.9

78.2%

2.8

-35%

1.8

68%

14.4

39.1%

4

1.6%

2.1

75%

5.5

30.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-44.7

-190.7%

0.2

-71.5%

-1.5

-118.5%

2.8

142.2%

49.3

12.7%

0.7

-96.3%

7.9

-76.3%

-6.7

-138.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-43.5

-282.9%

-9.3

-92.6%

-10.1

-38.5%

9.8

1,949%

23.8

426.1%

-4.8

-415.7%

-7.3

-764.7%

0.5

178.6%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-1.2

-104.7%

9.5

70.6%

8.6

-43.5%

-7

1.7%

25.5

-35%

5.6

-70.2%

15.2

-53.1%

-7.1

-139.8%

EPS Quý

-276

-269.3%

60

71.4%

55

-42.7%

-45

0%

163

-44.2%

35

-76.5%

96

-62.9%

-45

-131.5%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại