menu
24hmoney

Bài của Vsy Stock

Pro
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/11:
VNINDEX - VÙNG HẤP THỤ
SIÊU ĐIỂM MUA - SAU RŨ BỎ - DÒNG DẦU KHÍ
Zalo/Tel 0974046220 - Phan Văn Sỹ Chứng khoán VPS - TP.TVĐT.72
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

11.30

+0.05 (+0.44%)

Biểu đồ mã LCG

37.95

-0.60 (-1.56%)

Biểu đồ mã NTL
Xem thêm Xem thêm
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ