menu
24hmoney
Tín hiệu
PVS (HNX)

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

(Petrovietnam Technical Services Corporation)
36.90 -0.40 (-1.07%)

Cập nhật lúc 15:03:07 21/02

KL: 5,085,400 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

6,759.3

27.9%

4,176.6

19.2%

4,713.2

23.6%

3,705.3

-1.7%

5,285.6

15.6%

3,503.4

-12.1%

3,813.1

24.5%

3,770.8

44%

Các khoản giảm trừ

1

6%

1

-2.9%

1.4

52.9%

1.7

-15.7%

1.1

2.9%

1

73.9%

3

55.8%

1.4

73.5%

Doanh thu thuần

6,758.3

27.9%

4,175.5

19.2%

4,711.9

23.7%

3,703.7

-1.7%

5,284.5

15.6%

3,502.4

-12%

3,810.1

24.6%

3,769.4

44.2%

Giá vốn hàng bán

6,382

-32.7%

3,994.9

-21%

4,524.4

-23.4%

3,499.9

2.1%

4,809.3

-11.4%

3,300.9

12.6%

3,665.6

-30.1%

3,576.7

-46.9%

Lợi nhuận gộp

376.4

-20.8%

180.6

-10.4%

187.4

29.7%

203.8

5.8%

475.2

86.8%

201.5

-1.3%

144.5

-39.5%

192.7

7.8%

Thu nhập tài chính

260.7

112%

211.4

55.8%

156.7

8.5%

146.8

70.9%

123

41.8%

135.7

166.2%

144.4

124.3%

85.9

13.8%

Chi phí tài chính

102.3

-12.2%

46.8

-137.8%

15

50.4%

51.4

-137.4%

91.2

-100.6%

19.7

-23.4%

30.2

-116%

21.6

-13.7%

Chi phí tiền lãi

17.4

-9.1%

17.4

-36.5%

19.6

-87.1%

19.7

-71.5%

15.9

-40.1%

12.7

-13.3%

10.5

3.9%

11.5

5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

152.8

-5.4%

177.5

10.8%

176.5

2%

157.5

-3%

161.5

275.2%

160.2

-19.3%

173.1

14.6%

162.4

3.7%

Chi phí bán hàng

26.7

1.9%

22

-18.2%

17

6.8%

19.7

-29.2%

27.2

-1%

18.6

-28.9%

18.2

31.5%

15.3

31.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

386.2

-146.1%

261.9

-54.7%

232.3

33.8%

169.9

-13%

156.9

5.6%

169.3

13.6%

351.1

-54.1%

150.4

21.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

274.8

-43.3%

238.9

-17.6%

256.5

309.5%

267

5.3%

484.4

4,629%

289.8

27.5%

62.6

-66.3%

253.6

42.1%

Thu nhập khác

84.3

-42.3%

1,453.1

12,238%

37

955.5%

4.3

-92.8%

146.2

19.1%

11.8

-79.1%

3.5

-73.5%

60.5

41.9%

Chi phí khác

-30.9

-16.3%

-1,474.9

-40,159%

-2.4

30.9%

-4.6

-66%

-26.6

-79.5%

-3.7

-35.9%

-3.5

-16.7%

-2.8

-952.4%

Thu nhập khác, ròng

53.4

-55.3%

-21.8

-368.9%

34.6

N/A

-0.3

-100.4%

119.6

10.8%

8.1

-84.9%

0

-99.8%

57.7

36.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

328.2

-45.7%

217

-27.1%

291

364.6%

266.8

-14.3%

604.1

411.2%

297.9

6%

62.6

-68%

311.3

41%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

63

8.4%

30.2

21.7%

65.4

13.8%

44.8

-34.5%

68.7

-278.6%

38.6

-93.5%

75.9

-5.7%

33.3

39%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

28

322.7%

43.2

34.8%

9.4

-59.9%

5.6

120.2%

6.6

172%

66.3

-220.7%

23.6

-50%

27.7

-1,049%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

35

43.6%

73.5

30%

55.9

-6.9%

39.3

35.6%

62.1

-295.1%

104.9

-158.2%

52.3

-112.7%

61

-6.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

293.2

-45.9%

143.6

-25.6%

235.1

2,177%

227.5

-9.1%

541.9

429%

193

-19.7%

10.3

-94%

250.3

52.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

6.9

-69.8%

2.6

212.1%

11.1

211.6%

12.7

-62.7%

22.8

26.7%

0.8

-95.7%

3.6

-81.7%

34

77.9%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

286.3

-44.8%

141

-26.6%

224

3,218%

214.8

-0.7%

519.1

514.7%

192.2

-13.1%

6.7

-95.5%

216.2

49.5%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại