menu
24hmoney
Tín hiệu
LCG (HOSE)

Công ty Cổ phần LIZEN

(LIZEN JOINT STOCK COMPANY)
11.65 -0.10 (-0.85%)

Cập nhật lúc 14:45:04 21/06

KL: 2,133,500 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt NamTop 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

310.7

28.3%

833.3

241.1%

477.5

163.2%

477.4

18.8%

242.3

33.6%

244.3

-48.1%

181.4

-47.6%

402

-51.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

310.7

28.3%

833.3

241.1%

477.5

163.2%

477.4

18.8%

242.3

33.6%

244.3

-48.1%

181.4

-47.6%

402

-51.7%

Giá vốn hàng bán

261.7

-26.1%

664

-207.6%

418.7

-164.7%

423.6

-15.5%

207.5

-47%

215.9

44.9%

158.2

40.5%

366.6

44.7%

Lợi nhuận gộp

49.1

41%

169.4

496%

58.8

153.1%

53.8

52.3%

34.8

-13.3%

28.4

-64.2%

23.2

-71.1%

35.3

-79.2%

Thu nhập tài chính

2

5.9%

3.7

-92.6%

2.2

-94.9%

3.5

-96.8%

1.9

-97.1%

50

466.9%

43

3,550%

111.3

2,069%

Chi phí tài chính

12.8

-21.5%

7.5

43.1%

14.4

-2.8%

14.2

27%

10.6

53.3%

13.2

44%

14

47.3%

19.4

51.9%

Chi phí tiền lãi

12.7

-19.9%

7.4

42.8%

14.4

-3.5%

11.9

38.6%

10.6

53.4%

13

45.1%

13.9

47.7%

19.3

50.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

19.7

-13.2%

78.7

-339.9%

16.2

-14.3%

15

31.2%

17.4

-0.7%

17.9

29.9%

14.2

16.4%

21.8

24.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

18.6

111.5%

86.8

83.7%

30.3

-20.1%

28.2

-73.2%

8.8

-86.7%

47.3

21.4%

38

-0.1%

105.4

18.5%

Thu nhập khác

0.4

-89.7%

0.3

471.5%

1.2

-2.4%

1.1

25.4%

4

255.7%

0

-98.6%

1.2

11,300%

0.9

-84.2%

Chi phí khác

-0.4

-705.8%

-1.7

58.4%

-1.3

-12.4%

-1.2

70.8%

-0.1

97.1%

-4.1

70.1%

-1.2

-6.4%

-4.2

-79.6%

Thu nhập khác, ròng

-0

-100.4%

-1.4

64.8%

-0.1

-552.5%

-0.1

95.9%

3.9

661.6%

-4.1

60.1%

0

102.9%

-3.3

-205.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

18.6

46.2%

85.4

97.6%

30.2

-20.6%

28.1

-72.5%

12.7

-80.5%

43.2

50.2%

38

3%

102.1

10.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

4.9

-121.7%

29.3

-149.8%

6.1

13.6%

8.6

55%

2.2

83.5%

11.7

-58.6%

7

-5.2%

19.2

3.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.8

477%

7.3

703.9%

N/A

N/A

1.2

137.9%

0.2

-317.7%

0.9

411%

0

57.4%

3.2

-239.9%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

4.1

-69.2%

22

-103.6%

6.1

13.9%

7.4

66.7%

2.4

82%

10.8

-40.8%

7

-4.7%

22.4

-26.2%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

14.5

40.8%

63.3

95.6%

24.1

-22.1%

20.6

-74.1%

10.3

-80.1%

32.4

53.6%

31

2.6%

79.7

7.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0

101.9%

-1.5

-194.1%

-0.9

-211.7%

0.8

174.7%

-0.4

-200%

1.6

182.3%

0.8

557.4%

-1.1

-307%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

14.5

35.4%

64.8

110.3%

25.1

-16.8%

19.8

-75.4%

10.7

-79.2%

30.8

34.1%

30.1

0.2%

80.8

9.3%

EPS Quý

77

35.1%

342

97.7%

132

-23.7%

96

-70.8%

57

-80.9%

173

30.1%

173

-33.7%

329

-49.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả