menu
24hmoney
Tín hiệu
VTP (UPCOM)

Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

(Viettel Post Joint Stock Corporation)
49.00 +0.50 (+1.03%)

Cập nhật lúc 14:59:43 08/12

KL: 570,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

4,792.2

-7%

4,918.8

-9.9%

4,772.1

-17.3%

5,252.4

-11.9%

5,153.6

0.8%

5,460.3

5.2%

5,771.6

11.9%

5,962.3

7.4%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

4,792.2

-7%

4,918.8

-9.9%

4,772.1

-17.3%

5,252.4

-11.9%

5,153.6

0.8%

5,460.3

5.2%

5,771.6

11.9%

5,962.3

7.4%

Giá vốn hàng bán

4,568.6

9.2%

4,683

11%

4,595.5

17.8%

5,139.6

11.4%

5,030

-0.1%

5,262.7

-5.3%

5,588.6

-12.6%

5,801.7

-7.4%

Lợi nhuận gộp

223.7

80.9%

235.9

19.4%

176.5

-3.5%

112.8

-29.8%

123.6

42.7%

197.5

1.5%

183

-5%

160.6

9.8%

Thu nhập tài chính

37

39.6%

34.8

38%

29.9

23.2%

29.3

15.4%

26.5

16.5%

25.2

11.1%

24.3

4.9%

25.4

4.2%

Chi phí tài chính

17.8

-32%

17.9

-18.9%

15.8

-27.8%

16.7

-46%

13.5

-9.1%

15.1

-27.2%

12.4

-2.3%

11.4

6%

Chi phí tiền lãi

17

-25.7%

17.3

-18.9%

15.2

-22.7%

15.1

-32.2%

13.5

-9.2%

14.6

-22.5%

12.4

-3%

11.4

5.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

14.7

-346.3%

6.5

58.9%

6.3

56.3%

9.9

30.3%

3.3

35%

15.8

-181.2%

14.4

-1.9%

14.2

-43.9%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

100.3

-52%

118.6

-67.4%

91.1

-76.3%

115.6

-17.6%

66

-24.4%

70.8

-3.7%

51.7

4.4%

98.4

-70%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

127.9

89.9%

127.7

5.5%

93.2

-27.6%

-0.2

-100.3%

67.4

73.2%

121.1

-8%

128.8

-4.9%

61.9

-31.7%

Thu nhập khác

0.5

-85.3%

2.2

124.2%

1.8

94.1%

2.6

70.7%

3.5

83%

1

-21.4%

0.9

-48.1%

1.5

-82.1%

Chi phí khác

-0.2

58.9%

-6.1

-2,144%

-0.2

46.5%

-0.8

-46.9%

-0.4

56.7%

-0.3

-194.6%

-0.4

66.7%

-0.5

78%

Thu nhập khác, ròng

0.4

-88.4%

-3.9

-657.2%

1.6

210.8%

1.8

83.3%

3.2

195.1%

0.7

-54%

0.5

-3.1%

1

-83.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

128.3

81.9%

123.8

1.6%

94.8

-26.7%

1.6

-97.4%

70.5

76.4%

121.8

-8.5%

129.3

-4.9%

62.9

-34.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

25.8

-80.4%

26.1

-6.5%

19.1

26.4%

0.6

95.6%

14.3

-73.3%

24.5

8.9%

25.9

5.3%

13

33.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

25.8

-80.4%

26.1

-6.5%

19.1

26.4%

0.6

95.6%

14.3

-73.3%

24.5

8.9%

25.9

5.3%

13

33.3%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

102.5

82.3%

97.7

0.4%

75.7

-26.7%

1.1

-97.9%

56.2

77.3%

97.3

-8.4%

103.4

-4.8%

49.9

-35.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

102.5

82.3%

97.7

0.4%

75.7

-26.7%

1.1

-97.9%

56.2

77.3%

97.3

-8.4%

103.4

-4.8%

49.9

-35.4%

EPS Quý

660

31.5%

800

-3.9%

574

-35.1%

-74

-120.5%

502

76.8%

832

-32.4%

885

-14.7%

361

-53.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại