VOC (UPCOM)

Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP

24.70 -0.20 (-0.80%)

Cập nhật lúc 14:57:57 14/05

KL: 97,100 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh