VOC (UPCOM)

Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP

25.60 +1.20 (+4.92%)

Cập nhật lúc 09:31:32 18/05

KL: 200,400 CP