menu
24hmoney
Tín hiệu
VGI (UPCOM)

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel

(Viettel Global Investment Joint Stock Company)
91.90 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:59:59 21/05

KL: 2,131,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

7,906.9

22%

7,563.6

23.5%

7,325.6

15.8%

6,821.9

16.6%

6,481.1

19.2%

6,123.8

54%

6,327.3

15%

5,850.5

14.1%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

7,906.9

22%

7,563.6

23.5%

7,325.6

15.8%

6,821.9

16.6%

6,481.1

19.2%

6,123.8

54%

6,327.3

14.7%

5,850.5

14.4%

Giá vốn hàng bán

3,775.7

-16.8%

3,432.7

0.8%

3,575.6

-31.5%

3,692.6

-16%

3,233.5

-14%

3,459.2

-15.5%

2,719.5

11.3%

3,183.6

0.1%

Lợi nhuận gộp

4,131.2

27.2%

4,130.9

55%

3,750

3.9%

3,129.3

17.3%

3,247.6

24.9%

2,664.6

171.9%

3,607.8

47.3%

2,666.9

38.3%

Thu nhập tài chính

1,555.2

156.1%

687.7

587%

1,678.3

8.6%

745.1

-39.9%

607.2

-12.3%

100.1

-74.7%

1,545.1

149.9%

1,239

26.7%

Chi phí tài chính

783.9

13.5%

460.1

37%

859.1

-56.9%

1,261

-97.3%

906.2

-36.2%

729.6

-117.8%

547.6

43.4%

639.1

-32.8%

Chi phí tiền lãi

95.8

9.9%

75.7

-169.8%

100.6

55.8%

92.1

-22.5%

106.3

29.3%

28.1

82%

227.9

-51.9%

75.2

47.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

110.1

2.5%

59.9

-8.8%

51.3

871.5%

65.7

-3%

107.4

-25.6%

65.7

189%

5.3

135.4%

67.7

109.5%

Chi phí bán hàng

1,090.3

-43.2%

1,241.5

-54.2%

1,004.3

-47%

783.4

-36.5%

761.3

-46.8%

805.3

-58.7%

683.1

-37.3%

573.8

-33%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1,481.9

-11%

1,932.5

49.8%

1,518.1

2.2%

2,699.1

-105.9%

1,335.6

-138.5%

3,853.1

-242.4%

1,552.5

-35.9%

1,311.2

-214.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

2,440.4

154.4%

1,244.4

148.7%

2,098.1

-11.7%

-803.5

-155.4%

959.2

-43.4%

-2,557.6

-283.6%

2,374.9

412.4%

1,449.6

67.8%

Thu nhập khác

57.8

103.2%

78.9

40.5%

38.5

55.5%

24.2

-3.8%

28.4

31.9%

56.1

-0.8%

24.8

-51.3%

25.2

-41%

Chi phí khác

-19

N/A

-26.4

0.8%

-27

-115.8%

-13.1

-129.7%

-0

100%

-26.6

-183.5%

-12.5

69.9%

44.1

-79.7%

Thu nhập khác, ròng

38.8

36.5%

52.5

77.8%

11.5

-6.2%

11.1

-83.9%

28.4

155.3%

29.5

-66.6%

12.2

31.6%

69.3

-73.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

2,479.1

151%

1,296.9

151.3%

2,109.5

-11.6%

-792.3

-152.2%

987.6

-39.9%

-2,528.1

-337.2%

2,387.2

404.9%

1,518.8

35.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

454.2

-76.8%

678

-203.9%

422.2

-52.8%

110.1

-12.5%

257

-1%

223.1

-54.7%

276.3

-30.6%

97.9

57.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

391.4

-187.6%

81.8

179.8%

277.7

22.8%

317.3

-4.3%

136.1

-1,009%

29.2

185.3%

359.9

-102.5%

304.3

-235.6%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

845.7

-115.1%

596.2

-207.5%

700

-10%

427.4

-6.3%

393.1

-64.1%

193.9

-8.6%

636.2

-63.5%

402.2

-24.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1,633.5

174.8%

700.7

125.7%

1,409.6

-19.5%

-1,219.8

-209.2%

594.5

-57.6%

-2,722

-259.7%

1,751

1,995%

1,116.6

39.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

337.5

51.4%

297.3

201.2%

305.2

64.9%

214.7

12.1%

222.9

4%

98.7

16,258%

185.1

103.9%

191.5

-33.8%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

1,296

248.7%

403.4

114.3%

1,104.4

-29.5%

-1,434.5

-255.1%

371.7

-68.8%

-2,820.7

-273%

1,565.9

21,801%

925.1

81%

EPS Quý

426

249.2%

133

114.3%

363

-23.6%

-471

-258.6%

122

-68.6%

-927

-265%

475

N/A

297

78.9%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại