menu
24hmoney
Tín hiệu
PVB (HNX)

Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam

(PetroVietnam Coating Joint Stock Company)
29.40 +0.20 (+0.68%)

Cập nhật lúc 15:03:19 20/06

KL: 241,300 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)Top 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

123.2

20,739%

149.7

1,396%

41.8

N/A

52.3

1,005%

0.6

-85.1%

10

586%

4.7

-71.7%

4

-63.8%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

123.2

20,739%

149.7

1,396%

41.8

N/A

52.3

1,005%

0.6

-85.1%

10

586%

4.7

-71.7%

4

-63.8%

Giá vốn hàng bán

89.4

-1,329%

130.4

-755.5%

40.9

N/A

49

-261.5%

6.3

46.8%

15.2

-97%

13.6

28.2%

11.8

34.6%

Lợi nhuận gộp

33.8

697.8%

19.3

468.7%

0.9

N/A

3.3

137.6%

-5.7

27.3%

-5.2

16.6%

-8.8

-311.7%

-7.8

-10.8%

Thu nhập tài chính

1

-68.7%

2

-26.7%

2.8

N/A

2.9

34.3%

3.2

40.8%

2.7

-32.8%

2.2

-12.8%

2.3

17.5%

Chi phí tài chính

0.9

-670.8%

1.4

-476.4%

0.2

N/A

0

112.9%

0.1

-579.1%

0.2

-5,058%

0.1

-553%

0

-1,844%

Chi phí tiền lãi

0.9

N/A

1.3

N/A

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

8.4

-75.9%

6.7

15.9%

6.7

N/A

5.9

0.7%

4.8

41.5%

8

-22.6%

5.9

-10.7%

8.2

-59.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

25.6

446.9%

13.2

222.5%

-3.2

N/A

0.4

103%

-7.4

46.4%

-10.7

-22.9%

-12.7

-152.9%

-13.7

-34.2%

Thu nhập khác

0.1

-59.5%

0.2

2,730%

0.3

N/A

0.8

-92.9%

0.2

-98.9%

0

-100%

11.1

16,952%

19

7,776%

Chi phí khác

-0

93.3%

-0.4

68%

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

N/A

-1.4

N/A

0

100%

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

0.1

-59.3%

-0.2

85.9%

0.3

N/A

0.8

-92.9%

0.2

-98.9%

-1.4

-104.6%

11.1

17,432%

19

7,776%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

25.6

458.3%

13

207.1%

-2.8

N/A

1.2

170.5%

-7.2

-236.8%

-12.1

-157.4%

-1.6

67.6%

5.2

152.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

5.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.1

570.4%

0.3

N/A

1.1

-610%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

2

-341.1%

N/A

N/A

1.2

N/A

N/A

N/A

0.4

-359.4%

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

5.1

N/A

2

-489%

N/A

N/A

1.2

258.6%

N/A

N/A

0.3

-176.3%

0.3

N/A

1.1

-610%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

20.5

386.7%

11

188.4%

-2.8

N/A

2.3

277.6%

-7.2

-271.3%

-12.5

-159.4%

-1.3

74.1%

4.2

141.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

20.5

386.7%

11

188.4%

-2.8

N/A

2.3

277.6%

-7.2

-271.3%

-12.5

-159.4%

-1.3

74.1%

4.2

141.2%

EPS Quý

950

387%

510

188.5%

-131

N/A

108

277.1%

-331

-271.5%

-576

-159.3%

-61

74.2%

193

141.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả