menu
24hmoney
Tín hiệu
PC1 (HOSE)

Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1

(PC1 Group Joint Stock Company)
30.30 -0.60 (-1.94%)

Cập nhật lúc 14:45:06 19/07

KL: 3,103,900 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH KPMG Việt NamTop 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

2,164.8

43.8%

2,605.2

11.4%

2,220.3

-26.1%

1,472.3

-2.6%

1,505.2

1.8%

2,338.5

9%

3,005.9

-4%

1,510.9

-49.4%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

2,164.8

43.8%

2,605.2

11.4%

2,220.3

-26.1%

1,472.3

-2.6%

1,505.2

1.8%

2,338.5

9%

3,005.9

-4%

1,510.9

-49.4%

Giá vốn hàng bán

1,726.2

-44.1%

2,156

-17.8%

1,686

35.4%

1,189.8

-2%

1,197.5

-6.2%

1,831

-4.9%

2,609.7

7.3%

1,166

57.5%

Lợi nhuận gộp

438.6

42.5%

449.3

-11.5%

534.3

34.9%

282.5

-18.1%

307.7

-12.1%

507.6

26.9%

396.2

25.9%

344.9

42.3%

Thu nhập tài chính

43.8

-32.3%

57.9

37.1%

42.3

86.8%

29.7

94.7%

64.8

325.3%

42.3

161.9%

22.6

36.8%

15.3

-94.5%

Chi phí tài chính

269.8

-27.6%

215

-31.8%

323.9

-22.1%

229.7

-6.8%

211.5

-74.7%

163.1

-18.7%

265.3

-219.5%

215.2

-178.8%

Chi phí tiền lãi

180.7

10.7%

208.2

-2.3%

214.2

-32.8%

219.1

-58.5%

202.3

-81.4%

203.5

-119.2%

161.3

-95.5%

138.2

-78.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

49.3

1,189%

3.7

120.8%

-4.4

-22.5%

-1.6

-131.6%

3.8

-39.9%

-18

-255.9%

-3.6

-118%

4.9

-87.2%

Chi phí bán hàng

12.4

-2,480%

28.8

-382.5%

21.5

-1,170%

6.2

-425.6%

0.5

109.3%

10.2

144.6%

2

132.4%

1.9

110.6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

92.1

-36.5%

107

-37.6%

83.2

13.5%

77.8

-17.3%

67.5

-37%

77.8

-42%

96.2

-55.1%

66.3

7.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

157.4

61%

160.1

-46.8%

143.5

157.6%

-3

-103.5%

97.8

-50%

301.2

41.7%

55.7

-72.2%

85.5

-78.2%

Thu nhập khác

1.5

578%

3.8

-72.5%

1.6

-71.5%

5.1

649.1%

0.2

-70.1%

14

86.2%

5.6

424.9%

0.7

-96.9%

Chi phí khác

-1.6

88.5%

-7.7

62.6%

-4.9

64.8%

-2.4

83.1%

-13.6

-9%

-20.7

-5.1%

-14.1

-1.9%

-14.1

-55.6%

Thu nhập khác, ròng

-0

99.8%

-3.9

42.1%

-3.3

60.4%

2.7

120.4%

-13.4

-14.1%

-6.7

44.8%

-8.4

33.8%

-13.4

-201.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

157.3

86.4%

156.2

-46.9%

140.2

196.3%

-0.3

-100.4%

84.4

-54.1%

294.5

47%

47.3

-74.8%

72.1

-82.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

30.7

-336.7%

18.5

57.9%

41.1

42.3%

21.8

-39.6%

7

3.3%

44

-772.5%

71.2

-341.9%

15.6

65.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

2.5

31.4%

0.3

-101%

1.6

-94.4%

1.4

-88%

1.9

-34.5%

24.8

365.6%

28.3

146.9%

11.3

161.5%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

28.2

-447.1%

18.8

1.9%

39.5

7.8%

20.5

-376.8%

5.2

-16.7%

19.1

-32.9%

42.9

-38.2%

4.3

93.2%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

129.1

62.9%

137.5

-50.1%

100.7

2,164%

-20.7

-130.6%

79.2

-55.9%

275.3

48%

4.4

-97.2%

67.8

-80.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

48.5

-24.8%

66.6

-24.1%

37.1

160.4%

-8.1

-297.5%

64.6

39%

87.8

95.6%

-61.4

-590%

4.1

-70.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

80.6

449.4%

70.9

-62.2%

63.6

-3.3%

-12.6

-119.8%

14.7

-89%

187.5

32.9%

65.8

-54.3%

63.7

-80.6%

EPS Quý

233

375.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

-42

-124.3%

49

-91.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

173

-89.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả