menu
24hmoney
Tín hiệu
LPB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

(Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank)
20.10 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:17 19/04

KL: 14,674,500 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Thu nhập lãi thuần

3,346.1

20.7%

2,632.8

-17.9%

2,450.1

-19.5%

2,774.2

-3.5%

2,771.8

0.6%

3,207.6

58%

3,044.9

39.7%

2,875.7

40.2%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

8,703.4

29.7%

8,080.3

21.6%

7,971.6

31.4%

7,598.3

30.9%

6,712.5

18.3%

6,642.7

30%

6,064.5

17%

5,805.9

17.1%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

5,357.4

-36%

5,447.5

-58.6%

5,521.5

-82.9%

4,824.1

-64.6%

3,940.7

-35%

3,435.1

-11.5%

3,019.6

-0.5%

2,930.2

-0.9%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

2,926

231.6%

164.2

-36.5%

249.3

-17.8%

226.1

4%

882.4

182.9%

258.7

66.4%

303.4

32.7%

217.4

34.3%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

3,014

172.6%

246.7

-27.7%

327.2

-12.3%

318.1

14.9%

1,105.6

178.8%

341.2

56.4%

372.9

29%

276.8

31.7%

chi phí hoạt động dịch vụ

88

60.6%

82.5

0%

77.9

-11.9%

92

-54.8%

223.2

-163.6%

82.5

-31.4%

69.6

-15.3%

59.4

-23.1%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

65.7

544.3%

205.4

1,739%

19

-63.7%

145

1,097%

-14.8

-177.1%

-12.5

-290.6%

52.3

565.3%

-14.5

-111.7%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

30.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

-0.8

-431%

-0

99.2%

-4.5

-101.3%

0

100.4%

0.2

102.8%

-3.9

-174.3%

356.2

26,121%

-9.6

-400.7%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

135.8

1,222%

111.9

1,557%

110.9

637.1%

-11.5

-106%

-12.1

74.8%

6.8

-84.4%

15

-49.4%

191.4

2,112%

Thu nhập từ hoạt động khác

218.1

394.8%

125.2

134.9%

128

242.5%

19.2

-90.4%

44.1

-8.5%

53.3

17.1%

37.4

-1.4%

199.5

196.2%

Chi phí hoạt động khác

82.3

-46.4%

13.3

71.5%

17.1

23.4%

30.7

-279.3%

56.2

41.6%

46.6

-2,024%

22.3

-172.4%

8.1

86.2%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

18.1

-65.9%

N/A

N/A

31.3

3,688%

N/A

N/A

53.1

N/A

N/A

N/A

0.8

N/A

N/A

N/A

Chi phí hoạt động

1,594.7

-5.8%

1,340.9

-2.8%

1,480

-10.3%

1,344.3

-16.6%

1,506.7

14.6%

1,304.8

-8.4%

1,342

-22.7%

1,153.4

-12.3%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

4,896.2

125.2%

1,773.4

-17.6%

1,406.3

-42.1%

1,789.5

-15.1%

2,173.9

71.1%

2,151.8

107.5%

2,430.6

82.6%

2,107.1

59.4%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

1,543.6

-18.1%

532.7

42%

525.9

17.5%

223.9

28.2%

1,306.5

-200.4%

918.2

-238.3%

637.4

-57%

311.7

-48.4%

Tổng lợi nhuận trước thuế

3,352.6

286.5%

1,240.7

0.6%

880.4

-50.9%

1,565.6

-12.8%

867.4

3.8%

1,233.7

61.1%

1,793.2

93.8%

1,795.4

61.5%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

724.8

-263.3%

247.9

-0.4%

172.2

52%

322.3

14%

199.5

-4.5%

246.8

-60.3%

358.5

-93.8%

374.6

-59.5%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

724.8

-263.3%

247.9

-0.4%

172.2

52%

322.3

14%

199.5

-4.5%

246.8

-60.3%

358.5

-93.8%

374.6

-59.5%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

2,627.8

293.4%

992.9

0.6%

708.2

-50.6%

1,243.3

-12.5%

667.9

3.6%

986.9

61.3%

1,434.7

93.8%

1,420.8

62%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

1,275

204.3%

483

-32.3%

410

-55.1%

719

-39.1%

419

-21.8%

713

28%

913

72.9%

1,180

44.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại