menu
24hmoney
Tín hiệu
IJC (HOSE)

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

(Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company)
13.70 -1.00 (-6.80%)

Cập nhật lúc 14:45:08 15/04

KL: 4,540,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

251.5

12.8%

214.1

N/A

710.8

0.1%

338.7

-35.9%

223

-16.6%

709.9

26.8%

528.2

-62.9%

267.3

-11.9%

Các khoản giảm trừ

13.1

-40.6%

N/A

N/A

6.2

N/A

2

N/A

9.3

-84.6%

N/A

N/A

N/A

N/A

5.1

-549.5%

Doanh thu thuần

238.3

11.5%

214.1

N/A

704.6

-0.7%

336.7

-36.3%

213.7

-18.5%

709.9

26.8%

528.2

-62.7%

262.2

-13.3%

Giá vốn hàng bán

93.5

21.2%

87.6

N/A

498.3

-16%

163.6

40.5%

118.7

-0.9%

429.7

-50%

275.1

72.5%

117.6

-56.6%

Lợi nhuận gộp

144.8

52.4%

126.6

N/A

206.3

-26.4%

173.1

-31.6%

95

-34.3%

280.2

2.5%

253.1

-39.3%

144.6

-36.4%

Thu nhập tài chính

0.7

-52%

0.9

N/A

2.5

426.2%

0.4

-4.4%

1.4

7.5%

0.5

-80%

0.4

-27.6%

1.3

98.6%

Chi phí tài chính

26.5

-30.2%

18

N/A

12.1

45.9%

15

18%

20.3

15.1%

22.4

14.2%

18.2

37.2%

23.9

21.4%

Chi phí tiền lãi

26.1

-64.6%

16.1

N/A

10.6

51.7%

17.2

3.3%

15.9

28.8%

21.9

33%

17.8

17.3%

22.3

-4.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

7.3

35.9%

9.7

N/A

8.9

7.7%

9.7

6.9%

11.4

-14.4%

9.6

-10.8%

10.4

20.5%

10

-6.9%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

20

10.5%

14.2

N/A

15.7

9.6%

15.1

-10.8%

22.4

10.9%

17.3

0.4%

13.7

-5.2%

25.1

-29.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

91.6

116.9%

85.6

N/A

172.2

-25.6%

133.7

-36.7%

42.2

-51.4%

231.4

3.5%

211.2

-41.7%

86.8

-48.6%

Thu nhập khác

7.5

33.4%

4.4

N/A

10.3

43.9%

6

-41.5%

5.6

-19.2%

7.2

22%

10.3

186.4%

7

-26.6%

Chi phí khác

-3.3

34.2%

-3.8

N/A

-4.9

-32.6%

-5

-60.1%

-5

-47%

-3.7

30.1%

-3.1

-12.2%

-3.4

21.3%

Thu nhập khác, ròng

4.2

591.6%

0.6

N/A

5.5

55.7%

1.1

-85.3%

0.6

-82.9%

3.5

469.8%

7.2

764.1%

3.6

-31%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

95.8

123.7%

86.2

N/A

177.6

-24.4%

134.8

-38.3%

42.8

-52.6%

234.9

4.8%

218.4

-39.8%

90.4

-48%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

19.8

-100.2%

16.9

N/A

35.5

21.9%

27.2

38.9%

9.9

45.5%

45.4

2.3%

44.6

39%

18.1

46%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5.7

-234.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

19.8

-100.2%

16.9

N/A

35.5

21.9%

27.2

38.9%

9.9

58.5%

45.4

-1%

44.6

37.3%

23.8

18.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

76

130.7%

69.3

N/A

142.1

-25%

107.6

-38.1%

33

-50.5%

189.4

5.7%

173.9

-40.5%

66.6

-54%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

76

130.7%

69.3

N/A

142.1

-25%

107.6

-38.1%

33

-50.5%

189.4

5.7%

173.9

-40.5%

66.6

-54%

EPS Quý

287

115.8%

261

N/A

481

-41.3%

460

-39.7%

133

-52.8%

820

-4.9%

763

-41.3%

282

-71.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại