menu
24hmoney
Tín hiệu
DXS (HOSE)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

(DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY)
7.44 -0.12 (-1.59%)

Cập nhật lúc 14:45:09 20/06

KL: 1,239,600 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

534.2

45.6%

477.5

-47.9%

547.5

-48%

624.5

-52.5%

366.8

-57.5%

916.8

-31.1%

1,053.4

17.8%

1,313.8

21.3%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

37.9

-9,327%

37.9

309.6%

37.9

N/A

32.7

-35.8%

0.4

N/A

18.1

-600.2%

Doanh thu thuần

534.2

62.4%

477.5

-46%

509.6

-51.6%

662.4

-48.9%

328.9

-61.9%

884.1

-32.3%

1,053

17.8%

1,295.7

19.2%

Giá vốn hàng bán

305.7

-55.4%

293.2

44%

285.6

27.8%

511.5

14.9%

196.8

20.2%

523.9

9.4%

395.3

-10.4%

601.2

-59.6%

Lợi nhuận gộp

228.4

72.9%

184.3

-48.8%

224

-65.9%

150.9

-78.3%

132.1

-78.6%

360.2

-50.5%

657.7

22.6%

694.5

-2.2%

Thu nhập tài chính

3.5

-60.1%

22.4

103%

5.3

-64.4%

11.3

-7%

8.7

-15.1%

11

-21.3%

14.9

-7%

12.1

4.9%

Chi phí tài chính

28.6

23.3%

27.8

49.7%

32.6

-3.2%

36.7

-31.5%

37.2

-38.4%

55.2

-119.3%

31.5

-28.9%

27.9

-57.5%

Chi phí tiền lãi

27.9

23.5%

26.5

40.9%

30.9

-9.6%

32.5

-17.1%

36.5

-35.8%

44.9

-96.3%

28.2

-15.4%

27.7

-56.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-0.6

65.9%

-91

N/A

-7.5

N/A

-7

N/A

-1.6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

77.4

-3.3%

88

63.8%

92.6

65.1%

70.1

72.6%

74.9

60.8%

242.8

4.2%

265.5

-121.3%

255.8

-37%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

53.1

11%

82.7

61.8%

55

58.6%

62

62.1%

59.7

54.7%

216.5

41.4%

132.8

-40.5%

163.5

-23.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

72.2

321.3%

-82.8

42.2%

41.7

-82.8%

-13.6

-105.2%

-32.6

-111.8%

-143.4

-252.4%

242.6

-22.6%

259.5

-32.7%

Thu nhập khác

1.7

-77.3%

13.7

-1%

4.2

-73%

12.3

62.2%

7.7

-51.7%

13.8

472%

15.7

429.8%

7.6

-67.8%

Chi phí khác

-2.5

83.1%

-9.9

-41.9%

-1.3

82.6%

-4.3

59.8%

-14.7

-472.8%

-7

85.7%

-7.3

-57.9%

-10.7

10.6%

Thu nhập khác, ròng

-0.7

89.4%

3.8

-44.8%

3

-64.6%

8

358.1%

-7.1

-153%

6.9

114.8%

8.3

592.6%

-3.1

-126.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

71.5

280.1%

-79.1

42.1%

44.7

-82.2%

-5.5

-102.2%

-39.7

-113.7%

-136.5

-386.6%

251

-19.5%

256.4

-35.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

17.4

-54.9%

0.1

-98.4%

16.1

69.8%

7.2

89%

11.2

85.4%

8.8

226.8%

53.4

18.2%

65

28.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.5

-107.5%

45.6

-406.5%

3.1

-424.6%

4.5

-106.9%

6.9

40.2%

9

85.3%

0.6

90.1%

64.7

1,332%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

17.9

-317.3%

45.5

-17,604%

19.3

64.3%

11.7

-3,704%

4.3

94%

0.3

99.6%

54

24.2%

0.3

99.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

53.6

221.8%

-124.6

8.9%

25.4

-87.1%

-17.2

-106.7%

-44

-120.1%

-136.8

-566%

197

-18.1%

256

-17.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

22.4

529.4%

-10.7

71.1%

22

-71.3%

1.8

-97.8%

-5.2

-105.5%

-36.9

-548.2%

76.7

-14.1%

81.3

-28.9%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

31.2

180.5%

-113.9

-14%

3.4

-97.2%

-19

-110.8%

-38.8

-131.3%

-99.9

-247.3%

120.3

-20.4%

174.7

-11.1%

EPS Quý

54

162.8%

-198

10%

8

-97.3%

-41

-110.8%

-86

-124.9%

-220

-175%

292

-38.1%

380

-34.7%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả