menu
24hmoney
Tín hiệu
DXG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

(Dat Xanh Group Joint Stock Company)
12.40 +0.05 (+0.40%)

Cập nhật lúc 14:45:49 29/03

KL: 9,724,400 CP

Mức giá (nghìn đồng)

KL (nghìn CP)

Tổng KL khớp DXG 9,724,400
KL MUA chủ động 4,129,700 M
KL BÁN chủ động 4,756,200 B
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH 838,500
Giao dịch thoả thuận DXG
Cập nhật Cập nhật

Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ

Thời gian Giá Khối lượng Giá trị Giá trị tích luỹ

09:50:21

DXG

12.3

154,000

1,894,200,000

3,837,600,000

09:45:20

DXG

12.3

158,000

1,943,400,000

1,943,400,000

Thống kê khớp lệnh theo khối lượng DXG
Cập nhật Cập nhật
Nhóm KL Số giao dịch Khối lượng
Tổng GD Mua GD Bán GD KXĐ Tổng CP Mua CP Bán CP KXĐ

<1K

2,249

54.71%

1,107

26.93%

1,137

27.66%

5

0.12%

703,500

7.23%

343,700

3.53%

357,700

3.68%

2,100

0.02%

1K-10K

1,659

40.36%

843

20.51%

812

19.75%

4

0.1%

4,293,000

44.15%

2,177,200

22.39%

2,105,300

21.65%

10,500

0.11%

10K-50K

188

4.57%

92

2.24%

96

2.34%

0

0%

2,962,500

30.46%

1,389,300

14.29%

1,573,200

16.18%

0

0%

50K-200K

14

0.34%

3

0.07%

10

0.24%

1

0.02%

1,002,800

10.31%

219,500

2.26%

720,000

7.4%

63,300

0.65%

>=200K

1

0.02%

0

0%

0

0%

1

0.02%

762,600

7.84%

0

0%

0

0%

762,600

7.84%

Số giao dịch
Khối lượng
<1K
1K-10K
10K-50K
50K-200K
>=200K
Thống kê khớp lệnh DXG
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:02

12.4

+0.05

762,600

-

14:29:53

12.35

0.00

2,800

B

14:29:53

12.35

0.00

1,000

B

14:29:53

12.35

0.00

500

B

14:29:52

12.4

+0.05

200

M

14:29:52

12.4

+0.05

100

M

14:29:43

12.35

0.00

500

B

14:29:43

12.35

0.00

1,000

B

14:29:36

12.35

0.00

1,000

B

14:29:26

12.35

0.00

6,000

B

14:29:26

12.4

+0.05

1,000

M

14:29:25

12.35

0.00

300

B

14:29:22

12.35

0.00

5,000

B

14:29:21

12.35

0.00

400

B

14:29:21

12.35

0.00

100

B

14:29:16

12.35

0.00

2,000

B

14:29:14

12.35

0.00

4,000

B

14:29:03

12.35

0.00

200

M

14:29:03

12.35

0.00

200

M

14:29:03

12.35

0.00

500

M

Phân loại nhà đầu tư

Phân loại nhà đầu tư

GT Khớp lệnh
Tổng GTGD
Giá trị khớp lệnh phiên định kỳ.
Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch DXG

*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ

1 ngày
-
1 tuần
-
1 tháng
-
3 tháng
-
6 tháng
-
Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTGD KL

29/03/2023

12.4

0.05 +0.40%

119.75

9,724,400

28/03/2023

12.35

0.2 +1.65%

257.89

20,884,900

27/03/2023

12.15

0.3 +2.53%

145.29

11,971,500

24/03/2023

11.85

0.1 +0.85%

227.9

19,102,400

23/03/2023

11.75

0.25 +2.17%

114.81

9,926,900

Xem thêm Xem thêm
Giao dịch khối ngoại DXG Giao dịch khối ngoại DXG

*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ

Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/03/23

12.40

435,500

118,500

+317,000

0

0

--

28/03/23

12.35

3,300,000

125,900

+3,174,100

0

0

--

27/03/23

12.15

746,400

5,100

+741,300

9.06

0.06

9

24/03/23

11.85

27,000

428,600

-401,600

0.32

5.1

-4.77

23/03/23

11.75

1,030,900

92,205

+938,695

11.93

1.06

10.87

Xem thêm Xem thêm