menu
24hmoney
Tín hiệu
DPM (HOSE)

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-Công ty Cổ phần

(Petrovietnam Fertilizer and Chemical Corporation)
35.00 +0.20 (+0.57%)

Cập nhật lúc 14:45:03 25/07

KL: 664,200 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Deloitte Việt NamTop 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

3,365.8

2.3%

3,410.8

-12.1%

3,259.9

-17.1%

3,759.3

-25.6%

3,289.4

-44.1%

3,878.9

-23.5%

3,930.2

37.5%

5,050.8

69.5%

Các khoản giảm trừ

58.3

-135.6%

29

-239.6%

44.3

1.6%

52.2

-39.2%

24.8

55.5%

20.8

18.6%

45.1

-29.2%

37.5

23.7%

Doanh thu thuần

3,307.5

1.3%

3,381.8

-13.3%

3,215.6

-17.2%

3,707.1

-26.1%

3,264.7

-44%

3,899.7

-23.3%

3,885.1

37.6%

5,013.3

71.1%

Giá vốn hàng bán

2,705.7

1.3%

3,049.5

-34.9%

2,807.7

-17.2%

3,318.4

-7.6%

2,741.8

8.8%

2,260.4

16.7%

2,395.8

-34.4%

3,083.2

-54.9%

Lợi nhuận gộp

601.8

15.1%

332.3

-79.7%

407.9

-72.6%

388.7

-79.9%

522.9

-81.5%

1,639.3

-30.9%

1,489.3

43.1%

1,930.1

105.3%

Thu nhập tài chính

28.1

-59.9%

175.1

11.6%

27.2

-70.6%

185

168.1%

70.2

50.4%

156.9

118.2%

92.5

98.3%

69

143.8%

Chi phí tài chính

2

92.2%

12.7

33.7%

16.3

2.2%

16.5

22.7%

25.7

8.6%

19.2

-0.7%

16.6

8.7%

21.3

-12.7%

Chi phí tiền lãi

0.1

99.4%

4.4

75.6%

13.9

9.2%

15.7

0.3%

16.6

-4.9%

17.8

-9.5%

15.4

13.4%

15.8

8.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

0.4

-68.6%

1.1

N/A

1.2

-18.4%

N/A

N/A

1.2

7.5%

N/A

N/A

1.5

5.5%

Chi phí bán hàng

198.8

-14.2%

228

23.8%

216.4

3.4%

229.8

2.7%

174.2

20.2%

299.1

0.4%

224.1

-8.7%

236.3

-46.1%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

105.1

-11.8%

149.5

27.8%

129.6

4.4%

129.2

-14.2%

94

8.4%

207.1

-24.2%

135.6

-30.3%

113.1

-47.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

324

8.3%

117.5

-90.8%

74

-93.9%

199.4

-87.8%

299.2

-88.1%

1,272

-35.1%

1,205.4

58.8%

1,629.9

128.7%

Thu nhập khác

1.6

-17.5%

4.9

-31.7%

2.2

-72.4%

2

-48.4%

1.9

-6%

7.1

-86.4%

8

189.1%

3.9

-96%

Chi phí khác

-1.8

-623%

-8.2

-344.6%

-1.3

-822%

-0.4

-61.9%

-0.2

-1,256%

-1.8

-10.2%

-0.1

-792.9%

-0.2

-45.4%

Thu nhập khác, ròng

-0.2

-109.6%

-3.4

-163.8%

1

-87.9%

1.6

-55.5%

1.7

-17.1%

5.3

-89.6%

7.9

185.7%

3.7

-96.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

323.8

7.6%

114.1

-91.1%

74.9

-93.8%

201

-87.7%

300.9

-88.1%

1,277.2

-36.4%

1,213.3

59.3%

1,633.6

101.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

56

-64.4%

27.3

109.3%

24.8

88.3%

18.2

107.3%

34.1

91.4%

295.1

16.2%

212

-61.5%

247.7

-195.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

34.5

-121.8%

18.4

N/A

114

-140.3%

4.5

-151.9%

157.9

1,311%

N/A

N/A

47.5

-36.5%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

56

-45.3%

7.2

94.8%

6.4

97%

95.9

67.5%

38.5

90.3%

137.2

59.8%

212

-61%

295.2

-148.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

267.8

2.1%

107

-90.6%

68.5

-93.2%

105.2

-92.1%

262.3

-87.7%

1,140.1

-31.7%

1,001.4

58.9%

1,338.4

93%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

3.7

63.4%

-0.7

89.9%

4.5

18.6%

4.3

-61.4%

2.2

-81.5%

-7.1

-129%

3.8

-68.9%

11.3

21.9%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

264.2

1.6%

107.7

-90.6%

64

-93.6%

100.8

-92.4%

260.1

-87.7%

1,147.2

-30.2%

997.6

61.4%

1,327.2

94%

EPS Quý

674

1.4%

116

-95.7%

35

-98.6%

247

-92.5%

665

-87.7%

2,707

-34.9%

2,546

77.9%

3,308

91.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả