menu
24hmoney
Tín hiệu
DHM (HOSE)

Công ty cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu

(DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY)
8.92 -0.07 (-0.78%)

Cập nhật lúc 14:45:01 20/06

KL: 42,500 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

977

117.1%

634.7

135.8%

1,000.1

399.8%

647.3

120%

450

-33.1%

269.2

-3.2%

200.1

-64.5%

294.3

-14.5%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

977

117.1%

634.7

135.8%

1,000.1

399.9%

647.3

120%

450

-33.1%

269.2

-3.2%

200.1

-64.5%

294.3

-14.5%

Giá vốn hàng bán

964.5

-116.7%

621.3

-131.9%

993.2

-387.7%

641.8

-133%

445

32.7%

268

0.5%

203.6

62.1%

275.5

19.3%

Lợi nhuận gộp

12.6

153.1%

13.4

1,012%

6.9

293%

5.5

-70.9%

5

-54.8%

1.2

-86.1%

-3.6

-113.5%

18.8

646.5%

Thu nhập tài chính

0

-98%

2.7

-58.2%

0.1

-98.2%

1.1

2,445%

0.1

-90%

6.6

-57.9%

3.7

19.3%

0

-96.1%

Chi phí tài chính

7

-118%

8.7

46%

4

-216.9%

4.1

76.8%

3.2

57.9%

16

-217%

1.3

-114.6%

17.5

-1,549%

Chi phí tiền lãi

6.4

-103.6%

5.2

-90.6%

4.2

-114.1%

3.7

-101.4%

3.1

-75.4%

2.7

-53.8%

2

-6.6%

1.8

-10.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0.4

-126.3%

0.2

77.1%

0.2

-5.3%

0.4

-179.1%

0.2

-2.6%

0.8

-343.6%

0.1

96.3%

0.2

27.1%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.8

-44.3%

0.8

-115%

1.3

-151.8%

1.2

7.1%

1.2

46.3%

5.1

581.5%

2.5

284.1%

1.3

27.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

3.4

673.4%

6.6

265.9%

1.5

20.6%

1

1,898%

0.4

-74.3%

-4

-110.7%

1.2

-96.3%

-0.1

-108.3%

Thu nhập khác

N/A

N/A

0

100.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

0.1

1,841%

-0

N/A

N/A

N/A

0.6

176.6%

Chi phí khác

-0

70.6%

-0.6

-183.6%

-0.3

-258.2%

-0.1

-68.9%

-0

81.1%

-0.2

93.7%

-0.1

74.5%

-0.1

-113.4%

Thu nhập khác, ròng

-0

-100.5%

-0.6

-144.5%

-0.3

-258.2%

-0.1

-128.6%

0.1

3,050%

-0.3

92.7%

-0.1

-107.3%

0.5

477.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

3.4

573.1%

5.9

240.8%

1.1

0.3%

0.8

71.2%

0.5

-70.5%

-4.2

-112.7%

1.1

-96.7%

0.5

-6.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.7

N/A

2.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.9

N/A

0.3

398.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.7

N/A

2.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.9

N/A

0.3

398.2%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

2.8

438.5%

3.6

184.6%

1.1

-43.3%

0.8

-1.4%

0.5

-63.1%

-4.2

-112.8%

2

-94.3%

0.8

110.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

2.8

438.5%

3.6

184.6%

1.1

-43.3%

0.8

-1.4%

0.5

-63.1%

-4.2

-112.8%

2

-94.3%

0.8

110.5%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả