menu
24hmoney
Tín hiệu
DHC (HOSE)

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

(Dong Hai Joint Stock Company of Bentre)
38.85 -0.45 (-1.15%)

Cập nhật lúc 13:11:12 17/04

KL: 142,500 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

817.1

-13.7%

794.6

-18.1%

801.1

-19.4%

848.4

-17.8%

946.6

-15.4%

970.7

2.4%

993.5

-8%

1,032.1

1.5%

Các khoản giảm trừ

1.2

-82.3%

0.2

31.2%

0.1

-137.1%

0.8

-844.6%

0.7

-35.9%

0.3

N/A

0

N/A

0.1

-3,384%

Doanh thu thuần

815.9

-13.8%

794.4

-18.1%

801

-19.4%

847.6

-17.9%

945.9

-15.4%

970.4

2.3%

993.5

-8%

1,032

1.5%

Giá vốn hàng bán

703.4

14.9%

687.5

18.6%

663.6

19.1%

700.8

16.7%

826.7

16.4%

844.9

-3.5%

820.7

9.3%

840.9

-7.5%

Lợi nhuận gộp

112.4

-5.7%

106.9

-14.8%

137.4

-20.5%

146.8

-23.2%

119.2

-8.5%

125.5

-5.2%

172.8

-1.4%

191.1

-18.6%

Thu nhập tài chính

8.5

-33.6%

2.6

24.1%

10.6

293.7%

7.1

133.9%

12.8

261.7%

2.1

-64.9%

2.7

-19.8%

3

61.2%

Chi phí tài chính

6.4

44.5%

12.2

11.9%

10.2

4.5%

9.3

-60.2%

11.5

-276.4%

13.9

-324.8%

10.7

-148.2%

5.8

11.8%

Chi phí tiền lãi

6.2

-4.3%

8.5

-74.4%

9.5

-120.3%

9

-137.4%

6

-121.1%

4.9

-62.8%

4.3

-3.4%

3.8

35.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-0

-107.4%

0.3

1,477%

0.9

508.1%

0.6

173%

0.3

260.1%

0

-87.8%

0.2

288.8%

0.2

-57.8%

Chi phí bán hàng

28.3

13.2%

25.9

14.6%

25.2

-1.5%

28.6

9.3%

32.7

15.1%

30.3

-10.7%

24.8

16%

31.5

-26.1%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

0.3

-92.9%

9.4

12.2%

9.7

2.5%

19

12.8%

4.4

-17.8%

10.7

25.1%

9.9

-1.5%

21.8

5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

86.5

-6.6%

62.3

-14.3%

103.8

-20.3%

97.6

-27.8%

92.6

-5%

72.7

-22.3%

130.2

-3.4%

135.2

-26%

Thu nhập khác

1.4

-58.7%

2

93.5%

3.1

231.5%

1.9

869.7%

3.3

90.5%

1

N/A

0.9

-26.4%

0.2

114.5%

Chi phí khác

-0.5

-2,671%

0

-10,490%

0

100%

-0

-411.6%

-0

46.9%

0

100%

-0.7

-1,658%

-0

81.2%

Thu nhập khác, ròng

0.9

-72.8%

2

93.5%

3.1

1,040%

1.9

881.9%

3.3

93%

1

64,108%

0.3

-77.9%

0.2

195.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

87.5

-8.9%

64.2

-12.8%

106.9

-18.1%

99.5

-26.5%

96

-3.3%

73.7

-21.2%

130.5

-4.1%

135.4

-25.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

11

22.7%

8.2

10.9%

14.6

16.2%

13.9

20.1%

14.2

-114.9%

9.2

-55.6%

17.4

-118.3%

17.4

-77.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

1.5

-434.6%

0.1

-380.6%

0.3

-157.9%

0.6

N/A

0.4

4,845%

0

N/A

0.5

392.6%

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

12.4

9.5%

8.3

9.1%

14.9

12%

13.4

23.4%

13.8

-108.5%

9.2

-54.9%

16.9

-114.7%

17.4

-77.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

75

-8.8%

55.9

-13.3%

92

-18.9%

86.1

-27%

82.2

-11.2%

64.5

-26.4%

113.6

-11.4%

117.9

-31.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

75

-8.8%

55.9

-13.3%

92

-18.9%

86.1

-27%

82.2

-11.2%

64.5

-26.4%

113.6

-11.4%

117.9

-31.8%

EPS Quý

915

-22.1%

708

-23.1%

1,098

-32.3%

1,070

-36.5%

1,175

-8.8%

921

-34.3%

1,622

-31%

1,685

-44.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại