menu
24hmoney
Tín hiệu
CTR (HOSE)

Tổng công ty cổ phần công trình Viettel

(Viettel Construction Joint Stock Corporation)
118.70 -0.80 (-0.67%)

Cập nhật lúc 14:45:01 17/04

KL: 284,700 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

3,174.7

20.4%

3,083.4

18.3%

2,701.4

21.5%

2,339.5

16.9%

2,636.4

32.5%

2,605.5

35.6%

2,223.7

24%

2,001.4

14.4%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

3,174.7

20.4%

3,083.4

18.3%

2,701.4

21.5%

2,339.5

16.9%

2,636.4

32.5%

2,605.5

35.6%

2,223.7

24%

2,001.4

14.4%

Giá vốn hàng bán

2,900.2

-20.7%

2,851

-19.1%

2,496.3

-21.1%

2,165.6

-17%

2,402.9

-35%

2,394.8

-36%

2,062.3

-24.2%

1,850.5

-13.8%

Lợi nhuận gộp

274.5

17.5%

232.4

10.3%

205.1

27.1%

173.8

15.2%

233.5

11.4%

210.7

31%

161.4

22.5%

150.9

21.6%

Thu nhập tài chính

30.2

56.6%

22.7

645.7%

24.8

659.3%

26.9

1,574%

19.3

284.9%

3

-29.5%

3.3

-0.7%

1.6

-23%

Chi phí tài chính

26.5

-32.3%

23

-1,812%

20.8

-1,441%

23.5

-1,329%

20.1

-465.8%

1.2

15.7%

1.3

38.1%

1.6

-2,008%

Chi phí tiền lãi

18.3

3%

22.8

-1,847%

20.5

-1,443%

23.4

-1,760%

18.8

-432.5%

1.2

-13.8%

1.3

27.7%

1.3

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

97

-54.9%

57.3

-9.6%

53.5

-51.5%

41.1

-5.8%

62.6

-24.9%

52.3

-13%

35.3

-23.8%

38.9

-9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

181.2

6.5%

174.8

9.1%

155.5

21.5%

136.1

21.5%

170.2

5.8%

160.3

36.5%

128

22.7%

112

23.9%

Thu nhập khác

0.6

3,208%

0.9

321.8%

0.5

10.4%

0.8

75.3%

-0

-116.3%

0.2

42.3%

0.5

30%

0.4

-55.3%

Chi phí khác

-3

-520.8%

-0.1

-77.8%

-1.1

-4,466%

-0.7

-6.2%

-0.5

54.2%

-0

63.1%

-0

96%

-0.7

37.7%

Thu nhập khác, ròng

-2.4

-369.9%

0.8

381%

-0.6

-237.3%

0

115.6%

-0.5

45.9%

0.2

365.2%

0.4

274.4%

-0.3

-102.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

178.8

5.4%

175.6

9.5%

154.9

20.6%

136.1

21.8%

169.7

6.1%

160.4

36.6%

128.4

23.4%

111.8

23.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

36.2

-5.4%

35

-12.1%

30.8

-24%

27.6

-19.9%

34.4

-11.2%

31.2

-20.5%

24.8

-16.6%

23

-19.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.7

234.4%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.5

-137.2%

1

-1,241%

0.7

-4.3%

0.5

-3.5%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

35.5

-1.9%

35

-8.8%

30.8

-20.7%

27.6

-22.5%

34.9

-18.1%

32.2

-24.6%

25.5

-16.2%

22.6

-20.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

143.2

6.3%

140.6

9.6%

124.2

20.6%

108.5

21.6%

134.8

3.4%

128.2

39.9%

102.9

25.4%

89.2

24.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

0

13.8%

0

184%

0

13.5%

0

-88%

0

0.8%

0

286%

0

327.2%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

143.2

6.3%

140.6

9.6%

124.1

20.6%

108.5

21.6%

134.8

3.4%

128.2

39.9%

102.9

25.4%

89.2

24.6%

EPS Quý

1,252

6.3%

1,229

9.6%

1,086

50.8%

948

-1.3%

1,178

-36.5%

1,121

13.7%

720

N/A

960

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại