menu
24hmoney
Tín hiệu
BCG (HOSE)

Công ty Cổ phần Bamboo Capital

(Bamboo Capital Group Joint Stock Company)
8.99 +0.37 (+4.29%)

Cập nhật lúc 14:45:02 20/05

KL: 15,806,600 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

999.3

37.5%

1,195.3

-3.8%

1,040.6

-11.7%

1,152

26.3%

726.5

-42.5%

1,242.3

74.2%

1,178.2

157.6%

912.4

12.2%

Các khoản giảm trừ

13.8

45.2%

17.2

19.2%

22.7

-1,490%

37.7

-20.3%

25.2

-135.4%

21.2

25.6%

1.4

N/A

31.3

-13,918%

Doanh thu thuần

985.4

40.5%

1,178.1

-3.5%

1,017.9

-13.5%

1,114.3

26.5%

701.3

-44%

1,221.1

78.3%

1,176.7

157.2%

881

8.3%

Giá vốn hàng bán

709.2

-43.3%

877.2

19.5%

729.9

11.2%

698.7

-16.9%

494.8

30.4%

1,089.4

-132.1%

822.1

-248%

597.9

-16.1%

Lợi nhuận gộp

276.2

33.8%

300.9

128.6%

288

-18.8%

415.5

46.8%

206.4

-61.9%

131.6

-38.8%

354.6

60.3%

283.1

-5.2%

Thu nhập tài chính

375.9

-22.4%

440.7

14.4%

525.7

21.2%

630.9

-37.8%

484.5

-33.8%

385.2

-43.5%

433.8

-27.3%

1,013.8

43.2%

Chi phí tài chính

408

25.3%

474

26%

631.1

-12%

738.8

1%

546.4

-18.4%

640.2

-57.6%

563.5

-29.6%

746.4

-76.5%

Chi phí tiền lãi

266.3

32.7%

396.7

-2.9%

385.9

-30.5%

414.8

-6.7%

395.8

-27%

385.6

-27.5%

295.7

7.1%

388.8

-33.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-21

-601.7%

-85.6

-462.3%

12.2

208.9%

40.8

2,100%

-3

67.4%

-15.2

11.9%

-11.2

-23.3%

1.9

108.2%

Chi phí bán hàng

46.9

-90.8%

41

35.4%

54.8

-31%

71.9

7.8%

24.6

20.7%

63.5

-143.5%

41.9

-126.8%

78

-157%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

102.5

-22.2%

141.8

-9.9%

114.2

0.4%

106.4

8.8%

83.8

30.1%

129.1

-23.2%

114.7

-47.9%

116.8

10.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

73.7

122.3%

-0.8

99.8%

25.8

-54.8%

170.1

-52.4%

33.1

-94.9%

-331.2

-196.8%

57.1

-79.4%

357.6

-10.7%

Thu nhập khác

51.2

460%

17.7

-3.5%

13.3

212%

27.3

22.6%

9.1

4.8%

18.3

71.6%

4.3

656.6%

22.3

1,051%

Chi phí khác

-7.8

-13.3%

-14.5

-163.2%

-3.3

-61%

-3.8

41.1%

-6.9

-219.4%

-5.5

48.5%

-2.1

74%

-6.5

-45.2%

Thu nhập khác, ròng

43.4

1,808%

3.2

-74.9%

10

353.2%

23.5

48.7%

2.3

-65.4%

12.8

55,239%

2.2

130%

15.8

727.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

117.1

230.7%

2.5

100.8%

35.8

-39.7%

193.6

-48.2%

35.4

-94.6%

-318.3

-193.1%

59.3

-78.1%

373.4

-6.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

20

15.2%

10.5

-113.5%

25.4

59.6%

31.5

72.9%

23.6

82%

77.6

198.8%

62.9

-15.4%

116.4

-26.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

1.1

136.4%

11.4

111.6%

1.2

-102.8%

4.8

-92.7%

3

50.1%

98.1

-1,339%

43.1

1,782%

66.4

365.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

18.9

29%

0.9

104.4%

26.6

-34.6%

26.7

46.5%

26.6

80.6%

20.5

70.9%

19.8

62.1%

49.9

35.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

98.2

1,015%

3.4

101%

9.1

-76.8%

166.9

-48.4%

8.8

-98.3%

-338.9

-224.8%

39.5

-81.9%

323.5

0.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

84.5

2,108%

67.8

149.6%

3.5

-73.6%

46.1

-38.9%

-4.2

-101.7%

-136.7

-178.6%

13.1

-74.9%

75.5

-21.2%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

13.6

4.8%

-64.5

68.1%

5.7

-78.5%

120.8

-51.3%

13

-95.2%

-202.2

-307.1%

26.4

-84.1%

248.1

10.3%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

251

-78.1%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,145

-41.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại