menu
24hmoney
Tín hiệu
ANV (HOSE)

Công ty Cổ phần Nam Việt

(Amicogen Nam Viet Company Limited)
31.60 +0.35 (+1.12%)

Cập nhật lúc 13:32:58 20/05

KL: 1,147,900 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

1,016.2

-12.2%

1,112.6

-4.2%

1,100.7

-11.8%

1,090.9

-16.5%

1,157.6

-5.1%

1,161.2

9.5%

1,248

90.2%

1,305.8

20.8%

Các khoản giảm trừ

0.2

90.9%

1.8

89.7%

1.9

79.3%

16.6

-46.6%

2.4

-673.2%

16.9

-618.9%

9.3

-2,841%

11.3

-77.8%

Doanh thu thuần

1,016

-12.1%

1,110.8

-2.9%

1,098.8

-11.3%

1,074.3

-17%

1,155.2

-5.3%

1,144.3

8.2%

1,238.7

88.9%

1,294.5

20.5%

Giá vốn hàng bán

914.8

3.9%

996.5

-9.6%

1,014

-6.5%

1,026.1

-22.2%

951.9

-10.7%

909.1

-6.5%

951.9

-62.2%

839.8

10.3%

Lợi nhuận gộp

101.3

-50.2%

114.3

-51.4%

84.8

-70.4%

48.2

-89.4%

203.3

-43.4%

235.2

15.4%

286.8

315.6%

454.7

229.1%

Thu nhập tài chính

5.2

-42.2%

7

-80.6%

8.3

-47.1%

7.7

-53.4%

9.1

-19.8%

36

149.4%

15.8

32%

16.6

130.5%

Chi phí tài chính

24.6

32.2%

45.9

33.9%

36

27.3%

46.4

-2.7%

36.3

-50.7%

69.4

-77.2%

49.5

-132.3%

45.1

-43.8%

Chi phí tiền lãi

22.4

31.1%

32.5

2%

29.3

-13.7%

43

-77%

32.5

-48.5%

33.2

4.6%

25.8

-42.9%

24.3

16.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

-2

-4,852%

N/A

N/A

-2

-1,942%

N/A

N/A

0

-85.1%

N/A

N/A

-0.1

45.5%

Chi phí bán hàng

34.5

37%

53.6

24%

37.6

61.4%

42.5

62.4%

54.7

43.7%

70.5

18.1%

97.4

-48.2%

113.2

-31.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

18.2

1.3%

17.9

0.6%

16.1

23.9%

23.3

43.7%

18.4

-34.5%

18

26.6%

21.1

-52.3%

41.4

-508.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

29.2

-71.6%

1.8

-98.4%

3.5

-97.4%

-58.3

-121.5%

103

-56.2%

113.3

64.8%

134.6

775.8%

271.5

1,197%

Thu nhập khác

3.2

-45.4%

3.2

-77.3%

3.8

24.5%

7.6

437%

5.9

89.8%

13.9

566.2%

3.1

101.2%

1.4

-63%

Chi phí khác

-2

-132%

-0.6

33%

-0.2

-104.8%

-1.1

20.3%

-0.9

N/A

-1

-1,145%

-0.1

65.7%

-1.3

N/A

Thu nhập khác, ròng

1.2

-75.5%

2.5

-80.6%

3.6

21.8%

6.5

10,846%

5

62.3%

13

543.9%

3

141.7%

0.1

-98.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

30.5

-71.8%

4.3

-96.6%

7.1

-94.8%

-51.8

-119.1%

108

-54.7%

126.2

78.4%

137.6

836.5%

271.5

998.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

10.2

4.2%

4.8

78.8%

6

73.6%

0.1

100.2%

10.6

64.7%

22.5

-71.2%

22.9

-429.6%

39

-761.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

3.4

32.6%

0.1

-101.8%

0

-100.2%

0.7

-91.8%

5

-215.8%

2.7

166.3%

5.2

463.9%

8.1

129.9%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

13.5

13.3%

4.8

75.5%

6.1

65.7%

0.7

102.3%

15.6

50.8%

19.7

-14.3%

17.7

-420.7%

30.9

-3,028%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

16.9

-81.7%

-0.5

-100.5%

1

-99.1%

-51

-121.2%

92.4

-55.3%

106.5

99.1%

119.9

1,010%

240.7

913.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

16.9

-81.7%

-0.5

-100.5%

1

-99.1%

-51

-121.2%

92.4

-55.3%

106.5

99.1%

119.9

1,010%

240.7

913.8%

EPS Quý

127

-81.7%

-4

-100.5%

8

-99.2%

-382

-120.2%

694

-57.3%

838

99%

943

1,006%

1,894

912.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại