menu
24hmoney
Tín hiệu
ANV (HOSE)

Công ty Cổ phần Nam Việt

(Amicogen Nam Viet Company Limited)
35.20 +0.25 (+0.72%)

Cập nhật lúc 14:45:04 09/06

KL: 1,533,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20 Q3/21 % Q3/20 Q2/21 % Q2/20

Doanh thu

1,157.6

-5.1%

1,161.2

9.5%

1,248

90.2%

1,305.8

20.8%

1,219.5

72.4%

1,060.3

12.3%

656.1

-19.1%

1,080.7

20.3%

Các khoản giảm trừ

2.4

-673.2%

16.9

-618.9%

9.3

-2,841%

11.3

-77.8%

0.3

78.8%

2.4

68.5%

0.3

85.9%

6.4

55.2%

Doanh thu thuần

1,155.2

-5.3%

1,144.3

8.2%

1,238.7

88.9%

1,294.5

20.5%

1,219.2

72.7%

1,057.9

13%

655.8

-18.9%

1,074.4

21.5%

Giá vốn hàng bán

951.9

-10.7%

909.1

-6.5%

951.9

-62.2%

839.8

10.3%

860.3

-52.7%

854

-10.9%

586.8

16.3%

936.2

-17.9%

Lợi nhuận gộp

203.3

-43.4%

235.2

15.4%

286.8

315.6%

454.7

229.1%

358.9

152.2%

203.8

22.6%

69

-35.5%

138.2

53.6%

Thu nhập tài chính

9.1

-19.8%

36

149.4%

15.8

32%

16.6

130.5%

11.3

51.8%

14.4

53.7%

11.9

41.2%

7.2

-40.1%

Chi phí tài chính

36.3

-50.7%

69.4

-77.2%

49.5

-132.3%

45.1

-43.8%

24.1

-0.2%

39.2

-43%

21.3

-54.4%

31.4

-41.8%

Chi phí tiền lãi

32.5

-48.5%

33.2

4.6%

25.8

-42.9%

24.3

16.1%

21.9

-3.1%

34.7

-83.5%

18

-35.1%

28.9

-74.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

0

-85.1%

N/A

N/A

-0.1

45.5%

N/A

N/A

0.3

206.4%

N/A

N/A

-0.2

-687.7%

Chi phí bán hàng

54.7

43.7%

70.5

18.1%

97.4

-48.2%

113.2

-31.5%

97.1

-125.1%

86

-54.5%

65.7

-72.8%

86.1

-136.9%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

18.4

-34.5%

18

26.6%

21.1

-52.3%

41.4

-508.2%

13.7

-22.1%

24.6

-32.9%

13.9

-0.8%

6.8

41.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

103

-56.2%

113.3

64.8%

134.6

775.8%

271.5

1,197%

235.3

229.7%

68.7

-6.9%

-19.9

-139.9%

20.9

-34.3%

Thu nhập khác

5.9

89.8%

13.9

566.2%

3.1

101.2%

1.4

-63%

3.1

12.6%

2.1

-91.6%

1.5

-17.5%

3.8

-40.5%

Chi phí khác

-0.9

N/A

-1

-1,145%

-0.1

65.7%

-1.3

N/A

0

99.9%

-0.1

71.7%

-0.3

-119.5%

0

100.1%

Thu nhập khác, ròng

5

62.3%

13

543.9%

3

141.7%

0.1

-98.4%

3.1

14.4%

2

-91.8%

1.2

-28.4%

3.8

-36.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

108

-54.7%

126.2

78.4%

137.6

836.5%

271.5

998.1%

238.4

221.8%

70.8

-28.1%

-18.7

-136.1%

24.7

-34.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

10.6

64.7%

22.5

-71.2%

22.9

-429.6%

39

-761.7%

30.2

-195.7%

13.1

30.3%

7

158.1%

4.5

-1,183%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

5

-215.8%

2.7

166.3%

5.2

463.9%

8.1

129.9%

1.6

-2,333%

4.1

-160.2%

1.4

-555.5%

3.5

157.9%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

15.6

50.8%

19.7

-14.3%

17.7

-420.7%

30.9

-3,028%

31.7

-209.2%

17.3

-44.5%

5.5

147.3%

1

82.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

92.4

-55.3%

106.5

99.1%

119.9

1,010%

240.7

913.8%

206.6

223.9%

53.5

-38.1%

-13.2

-132.9%

23.7

-26.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

92.4

-55.3%

106.5

99.1%

119.9

1,010%

240.7

913.8%

206.6

223.9%

53.5

-38.1%

-13.2

-132.9%

23.7

-26.1%

EPS Quý

694

-57.3%

838

99%

943

1,006%

1,894

912.8%

1,625

223.7%

421

-38.1%

-104

-133%

187

-26.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại