menu
24hmoney
Tín hiệu
AMC (HNX)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu

(Asia Mineral Join Stock Company)
18.60 -0.30 (-1.59%)

Cập nhật lúc 14:30:00 12/04

KL: 300 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

41.9

-4.3%

39.8

N/A

35.3

-21.1%

29.9

-16.6%

43.7

10.8%

44.7

4.8%

35.9

-8.4%

39.5

-9.2%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

41.9

-4.3%

39.8

N/A

35.3

-21.1%

29.9

-16.6%

43.7

10.8%

44.7

4.8%

35.9

-8.4%

39.5

-9.2%

Giá vốn hàng bán

25.5

-6.1%

23.5

N/A

19.8

15.3%

17.1

12.2%

24.1

-14.9%

23.4

0.3%

19.5

4.8%

21

12.8%

Lợi nhuận gộp

16.3

-17%

16.3

N/A

15.5

-27.3%

12.8

-21.9%

19.7

6.1%

21.4

11%

16.4

-12.3%

18.5

-4.8%

Thu nhập tài chính

0.1

-60%

0.2

N/A

0.1

-59.1%

0

-66.8%

0.3

265.9%

0.2

28%

0.1

281.8%

0.1

2.3%

Chi phí tài chính

0.1

76.3%

0

N/A

0.1

35.9%

0.1

68.7%

0.4

-92.9%

0.1

49.9%

0.3

-21.6%

0.2

25.4%

Chi phí tiền lãi

0

70.1%

0

N/A

0.1

29.3%

0.1

64.4%

0.1

41.4%

0.1

20.6%

0.2

25.8%

0.1

50.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

11.8

25.1%

11.7

N/A

11.1

32.1%

9.5

22.2%

15.7

-6.5%

16.3

-14.5%

12.1

14.3%

14.8

-4.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.8

-22.8%

2.2

N/A

2.1

14.2%

1.8

9.7%

2.3

-22.5%

2.5

1.4%

2

10.3%

1.9

39.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1.7

14.8%

2.6

N/A

2.3

-10.9%

1.5

-28%

1.5

-13.8%

2.6

9.8%

2.1

-1.3%

1.8

-15.9%

Thu nhập khác

0

-99.9%

0

N/A

0.2

N/A

0

N/A

0.3

N/A

0

4,826%

N/A

N/A

0

-100%

Chi phí khác

0

100%

0

N/A

-0.1

-160.7%

-0

-5,443%

-0.7

-52,425%

-0.1

-1,117%

0

99.6%

-0

98.6%

Thu nhập khác, ròng

0

100%

0

N/A

0.1

197.7%

-0

-5,443%

-0.4

-28,457%

-0.1

-1,117%

0

99.6%

-0

98.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1.7

56%

2.6

N/A

2.4

-6.8%

1.5

-28.1%

1.1

-36.5%

2.6

7.7%

2.1

-0.8%

1.8

-11.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.4

60.7%

0.5

N/A

0.5

-85%

0.3

-71.9%

1

-320%

0.3

-3.5%

0.2

19.1%

0.2

-1,145%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.4

60.7%

0.5

N/A

0.5

-85%

0.3

-71.9%

1

-320%

0.3

-3.5%

0.2

19.1%

0.2

-1,145%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1.3

1,006%

2

N/A

1.9

-17.9%

1.2

-37.8%

0.1

-92%

2.3

8.2%

1.9

1.4%

1.5

-24.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

1.3

1,006%

2

N/A

1.9

-17.9%

1.2

-37.8%

0.1

-92%

2.3

8.2%

1.9

1.4%

1.5

-24.5%

EPS Quý

401

1,570%

607

N/A

563

-17%

352

-40.4%

24

-94.7%

678

5.8%

591

3.7%

454

-25.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại