ABB (UPCOM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

18.80 +0.70 (+3.87%)

Cập nhật lúc 14:59:46 14/05

KL: 6,583,100 CP