ABB (UPCOM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

18.20 -0.40 (-2.15%)

Cập nhật lúc 09:33:16 18/05

KL: 408,000 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh