menu
24hmoney
Tín hiệu
ABB (UPCOM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

(An Binh Joint Stock Commercial Bank)
8.10 -0.10 (-1.22%)

Cập nhật lúc 15:03:05 19/07

KL: 1,681,100 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Thu nhập lãi thuần

660.7

-16.4%

658.8

-30.7%

647.7

-33.9%

776.5

-20.5%

790.4

-4.5%

951.1

9.4%

980

27.6%

977.2

32%

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

2,216.3

-11.9%

2,557.1

6.5%

2,700.1

28%

2,681.5

39%

2,516.3

48.7%

2,399.8

42.1%

2,109.7

33%

1,929.3

21.3%

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

1,555.6

9.9%

1,898.2

-31%

2,052.4

-81.7%

1,905

-100.1%

1,726

-99.6%

1,448.7

-76.7%

1,129.8

-38.2%

952.1

-11.9%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

104.2

-22.2%

270.9

43.4%

189.4

277.1%

185.1

113.8%

134

111.1%

188.9

32.5%

106.9

-254.9%

86.6

2.6%

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

265.4

-22.2%

485.7

38.8%

423.2

79%

429.1

127.9%

341.3

117.1%

349.9

55.4%

236.4

79.3%

188.3

30.6%

chi phí hoạt động dịch vụ

161.3

22.2%

214.8

-33.4%

233.8

31.9%

244.1

-139.9%

207.3

-121.1%

161

-94.7%

343.3

-446.4%

101.7

-70.1%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

116.9

-50.2%

-348.4

22%

105.3

409.4%

236.6

-70%

234.8

25.4%

-446.6

-767.7%

-34

-205.2%

787.8

140.6%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

4.1

85.4%

2

-63.4%

5.1

137.6%

4

154.6%

2.2

103.9%

5.4

-90%

2.2

-94.9%

-7.4

-119.3%

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

-45.6

-150.2%

-32.8

-5,341%

-155.9

-8,695%

81.6

795.1%

90.8

1,005%

0.6

-99.7%

-1.8

95.9%

-11.7

-134.4%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

36.7

340.9%

371.7

421.8%

11.1

-86.9%

31.8

136.2%

8.3

-80.2%

71.2

-38%

84.8

1,105%

-87.9

-192.8%

Thu nhập từ hoạt động khác

42.6

132.9%

383.1

418.7%

14.6

-84.9%

32.9

-85%

18.3

-65.2%

73.9

-44.7%

96.5

228.9%

220.1

96%

Chi phí hoạt động khác

5.8

41.2%

11.4

-334.7%

3.4

70.4%

1.1

99.7%

10

4.9%

2.6

85.9%

11.6

47.8%

308

-1,656%

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

0.9

-87%

N/A

N/A

17.6

45.6%

N/A

N/A

6.6

74.7%

6

60%

12.1

327.3%

4.5

N/A

Chi phí hoạt động

508.6

5.6%

607.9

-6.1%

555

-2.6%

550.9

-12.1%

538.7

-23.2%

573.1

20%

540.9

-40.1%

491.5

-23.8%

Lợi nhuận từ HDKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

369.3

-49.3%

314.4

54.4%

265.4

-32.9%

764.9

-39.2%

728.5

17.5%

203.7

-68.2%

395.4

-19.8%

1,257.6

36.4%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

177

-51.5%

438.6

-76.1%

235.9

23.8%

697.9

-304.8%

116.8

-164.1%

249.1

11.3%

309.6

-264.4%

172.4

17.4%

Tổng lợi nhuận trước thuế

192.3

-68.6%

-124.2

-173.7%

29.5

-65.6%

67

-93.8%

611.7

6.3%

-45.4

-112.6%

85.8

-79%

1,085.1

52.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

38.5

68.6%

13.2

162.5%

6

65.3%

14.5

93.3%

122.9

-6.7%

5

106.4%

17.2

78.9%

217.5

7.8%

Chi phí thuế TNDN hiện hành

38.5

68.6%

13.2

162.5%

6

65.3%

14.5

93.3%

122.9

-6.7%

5

106.4%

17.2

78.9%

217.5

7.8%

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế

153.8

-68.5%

-111

-175.1%

23.5

-65.7%

52.5

-94%

488.8

6.2%

-40.3

-114.4%

68.6

-79%

867.6

81.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả